Skip to main content
فهرست مقالات

برای کتاب خوانان و کتاب جویان

(7 صفحه - از 349 تا 355)

کلید واژه های ماشینی : کتاب ، صوفیان ، التصفیه فی احوال ، احوال المتصوفه ، طریقت ، مصدرهای ، صفات ، استعمال ، فعل ، سخن

خلاصه ماشینی:

"الحاق«ی»استمرار به فعل ماضی:پیوسته زنبیل بافتی از برگ خرما(34- 19)چون کسی را از صحابه اعزاز فرمودی و اکرام تمام کردی ردای خود یا پیراهن خود به وی دادی،آن‌کس صوفی بودی در میان صحابه(29-12) به کار بردن افعال در صورت صیغه‌های دعائی:داراد(95-1)کناد(88- 13)گرداناد(98-3)دهاد(38-11)رساناد(179-11)فرستاد(121-4) تکرار رای علامت مفعول صریح در آخر هریک از مفعولهای پیاپی: پس خوف هم مطیع را درخور است،هم عاصی را،و ولی را،و نبی را،و عالم را،و عارف را(65-9) حذف فعل به قرینه:«عبادی»به شیوهء متقدمان فعل جمله معطوف را به قرینهء فعل‌ نخستین حذف می‌کند:در حطام دنیا زاهد باشند،و در احوال آخرت راغب،و به قضای خدا راضی(36-1)در میان مردان باشند و از دیدهء مردم پنهان(36-3) استعمال افعال با پیشاوندهای مانند فرا،در،بر،فرو،و نظایر آنها: درآموختن(132-8)درپوشیدن(245-19)فراپوشیدن(241-8)فراگذاشتن(239- 10)برداشتن(17-4) مطابقه صفت با موصوف به متابعت از قواعد زبان تازی:نفس مطمئنه(239 11)شهوات مختلفه(227-20)نیت صحیحه(48-13)اوصاف مذمومه(56-9)درجهء قصوی و مرتبهء علیا(73-4)حرکات عنیفه(253-2) ساختن صفات مرکب به تقدیم صفت بر موصوف:درازامل(15-16)ضعیف‌ طبع(23-11)رقیق دل(234-18)دراز امید(15-16)ساکن ظاهر(253-3) «آمن»و«ایمن»:«ایمن»را که به صورت ممال«آمن»است و در دوره‌های بعد بیشتر بهمان شکل«ایمن»به کار برده‌اند به صورت«آمن»آورده است:پس مؤمن را در هیچ‌ حال از قهر خداوند عزوجل آمن نشاید بودن(64-1)همچنین است در:(95-16)و (66-22)و(66-17)و موارد بسیار دیگر. (204-11)عمل‌ بی‌اخلاص همچون بناست بی‌بنیاد و اساس که زود انهدام پذیرد(98-8) *** باری تألیف منیف«التصفیه فی احوال المتصوفه»براستی در بیان مقامات و احوال‌ آداب عرفا و مشایخ بزرگ،و شرح و تعریف اصطلاحات و مقالات و سخنان نغز و پوشیده‌ این قوم خدمتی ارزنده و گرانبها به شمار است و شیوهء عالمانهء مصحح دانشمند دکتر غلامحسین‌ یوسفی در تصحیح و چاپ این کتاب و توضیحات و حواشی بسیار سودمندی که بر آن ترتیب‌ داده‌اند همواره مشکور و همچون سایر کارها ارزشمند مصحح ارجمند درخور تمجید و مورد نظر و ستایش صاحب‌نظران خواهد بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.