Skip to main content
فهرست مقالات

ناشناس

نویسنده:

(2 صفحه - از 38 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : اتومبیل، اتومبیل تویوتا، جاده، جسی، ساندویچ، درد، آدم، کشویی، چراغ اتومبیلها از جاده، فکر

خلاصه ماشینی:

"{Sسپهر خاطرم از بخت تیره روشن نیست#ستاره سوخته‌ای در زمانه چون من نیستS}{Sچو لاله بر دل خونین مراست داغ غمی#کز التهاب درونم مجال گفتن نیستS}{Sرسد بر این دل غمدیده زخم از پی زخم#«دل شکستۀ من هم دل است آهن نیست»S}{Sنرفت بر من غمگین ناتوان روزی#که اشک حسرتم از دیدگان به دامن نیستS}{Sبیا که دست بشوییم از این خراب آباد#که این سراچۀ غم،جای آرمیدن نیستS}{Sدریغ و درد که از دستبرد باد خزان#دگر به طرف چمن ورد و یاس و سوسن نیستS}{Sامیر رفت و اوستا و شهریار محیط#امید و حالتم از بهر زنده ماندن نیستS}{Sبه مرگ هر گل این باغ صبر ورزیدم#ز دست رفت قرارم کنون که گلشن نیستS}{Sچه گلشنی،که همه جلوه بود و رنگ و نگار#دگر دریغ،ز جور خزان رهزن نیستS}{Sدگر شعاعی از آن مهر آسمان ادب#دگر فروغی از آن آفتاب روشن نیستS}{Sنمرد او،که هنرمند کی شود فانی#برای مرد هنر مرگ هست،مردن نیستS}{Sبه شعر نغز ز دریای طبع گوهر ریخت#چه گوهران که صدف را درون مخزن نیستS}{Sز قید جسم رها گشت و شد به عالم قدس#که زیب روح فلک سیر،خرقه تن نیستS}{Sدر آن مقام خدایش ز لطف جای دهد#که غیر بندۀ شایسته را نشیمن نیستS}یادش را گرامی می‌داریم و به روان پاکش درودمی‌فرستیم و این ضایعه و این مصیبت را به بازماندگانآن عزیز سفر کرده بویژه همسر ارجمند و فرزندانگرانقدرش تعزیت و تسلیت می‌گوییم."

صفحه:
از 38 تا 39