Skip to main content
فهرست مقالات

«زمینه های اسلام خواهی در جمهوری ترکمنستان»

نویسنده:

(2 صفحه - از 64 تا 65)

کلید واژه های ماشینی : ترکمن ، اسلام ، جمهوری ترکمنستان ، السا ، شوروی ، موراویا ، زن ، سیاسی ، دینی ، زندگی موراویا

خلاصه ماشینی:

"آثارباقی مانده از بزرگان ادبیاتترکمن-چون دوست محمد،عندلیب،عبدالرحیم زنهاری،دولت محمد آزادی،مختومقلیفراغی که از شؤون اسلام گفته‌اند و باپشتوانۀ بینش عمیق الهی قلم زده‌اند-ترکمنان جمهوری ترکمنستان راوا داشته است که در پی یافتن حلقه‌های گمشدۀ تاریخ خویش باشند. برای نمونه در دهه‌های پایانی قرننوزدهم در ایجاد روحیۀ مقاومت در برابرپیشروی روسیه،رهبرانی چون قوشیدخان،نوربردی خان،آق‌ایشان،عوضمراد خوجه-که جملگی از شخصیتهایدینی به شمار می‌رفتند-تلاش فراوانیکردند،و پیوسته به فتاوی آنان بود کهدر دوران حکومت تزار در سالهای 4 L 1845 تا 1885 میلادی و نیز پس ازبه قدرت رسیدن بلشویکها،ترکمنهاوارد میدانهای نبرد شده،به آغوشمرگ می‌شتافتند. چهکسی می‌توانست بجز او چنین تحلیلتازه‌ای از موقعیت کشور بزرگشوروی(پیشین)ارائه دهد: آری در این کتاب به مسائلعدیده‌ای برمی‌خوریم:از استراتژیجنسیتها گرفته تا ژئوپولیتیک،از رفتاریک زن تا فیزیون اتمی،ازداستایوفسکی تا کاسترو،از تیتو تامالرو،از ویسکونتی تا مائو،از هند تامغولستان،از سینما تا نقاشی،ازنخستین آدم روی کرۀ ماه تا جنونانسانهای روی زمین،هیچ چیز در زمان و 4 L فضای سیارۀ ما و همۀ اشخاصی که آنرا برای مدت هشتاد سال اشغالکرده‌اند،از چشم تیزبین پسر آرشیتکتکالوپینشرل-موراویا-و ترزا کهبیست سال از شوهر خود جوانتر وکاتولیک خوش چهره‌ای از نژاد اسلاواست،به دور نمی‌ماند. شایسته است مقامات وزارت امور خارجهفرصت را غنیمت شمرده،بیش از پیشنسبت به روند حوادث و رخدادهایفرهنگی این جمهوری حساسیت وعلاقه‌مندی نشان دهند و نگذارندفرصتهای طلایی با مماطله و آمد وشدهای کوتاه مدت هیأتهای(به تصویر صفحه مراجعه شود)دیپلماتیک در گذر زمان از دست برود. و امانباید این گونه فکر کرد که کتاب«زندگی موراویا»تنها تصاویری پیاپیاست از خود نویسنده،نزدیکان و آنهاییکه وی در طول دوران حیات طولانی وپر ماجرایش گرد آورده،بلکه این کتاب بیان کنندۀ تاریخعصر کنونی ماست که از خلال داستان 4 L زندگی یک انسان سربرمی‌آورد."

صفحه: از 64 تا 65