Skip to main content
فهرست مقالات

تکنولوژی و ارزشهای انسانی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : انسان، دلیری، شجاعت، شکار، پلنگ، خطر، شیر، مرد، ببر، قدرت

خلاصه ماشینی:

"هنگامی که سخن از ارزشهای اخلاقی و انسانی و فضایل بشری به میان می‌آید و آزمونگه روزگار،انسان را از همگنان ممتاز می‌سازد،تا بدانجا که او قدرت‌ انسانی خود را به مثل در عرصهء شهامت،شجاعت، دلیری به مقابله با خطر نشان دهد؛پهلوانی که در عرصهء مخاطره‌ها گذر داشته باشد،برای مثال؛مقابلهء شکار افکنی با ببر،شیر،پلنگ و این گونه درندگان‌ آهنین چنگ و تیز دندان و سهمگین بتواند نشان دهد، در این جدال که بی‌هیچ تردید،آدمی نه چالاکی،نه‌ قدرت پنجه و نه نیز وسیله‌ای از برای جنگیدن دارد، ناگزیر از یک فضیلت انسانی است که همانا«دلیری» اوست:شکار افکنی که هنوز بجز چوبدستی گران، وسیله‌ای دیگر نداشت،چوبدستی که گاه با میخ‌های‌ مفرغین می‌توانست هم وسیله‌ای از برای دفع‌ ضربه‌های چنگ و دندان پلنگ باشد،و هم به هنگام‌ نبرد،ضربه‌های مرگبار را بر وی فرود آورد،ناگزیر از نمایاندن یک خصیصه انسانی بوده است که آن نیز دلیری و شجاعت وی خواهد بود؛شجاعتی که مرد خطر را در مقابله با خطر می‌آزماید."

صفحه:
از 29 تا 29