Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین عناصر وجودی سازنده تمدن نوین اسلامی «با الگوگیری از دوسویه تمدن نبوی و مهدی»

نویسنده:

(26 صفحه - از 33 تا 58)

واضح است حرکت در مسیر تمدن سازی و ارائه هر طرح و نظریه ای در ایـن بـاب ، مبتنی بر فهم دقیق سازه های تمدن و عناصر تمدن ساز است . بـرای رهیافـت بـه این مهم ، تلاش کرده ایم با روشی تحلیلی و رویکردی انتقادی ضـمن تامـل در آرا و اندیشه های نظریه پردازان تمدنی و در پرتو دوسویه تمدنی خود یعنی تمدن نبـوی و تمدن مهدوی ، نخست با تمایز نهادن میان عناصر ایجـادی و عناصـر وجـودی تمدن ساز، به دانش تمدنی خـود غنـای بیشـتری بخشـیم و پـاره ای از ابهامـات و غبارها بر رخ سازه های تمدن نوین اسلامی را رفع کنیم و در وهله بعـد بـا تقسـیم قسم اخیر ذیل دو عنوان کلی مولفـه های سـخت افزار و مولفـه های نرم افـزار، بـه بیان صریح مصادیق هریک بپردازیم . در همین راستا و در مقام تبیین مولفـه های نرم افزار تمدن ساز با بیـان عناصـر شـش گانه وجـود عـدالت اجتمـاعی، حاکمیـت اخلاق کریمانه ، آرامش روحی و روانی، امنیت اجتماعی، رفاه عمومی و وحـدت و هم بستگی میان مسلمانان در طرح واره ای نوین ، هندسه مدنیت جدید منطبـق بـا آموزه های اسلامی را ترسیم کرده ایم .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.