Skip to main content
فهرست مقالات

آگاهی هایی فراگیر از کشورهای مسلمان

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 20 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : دایرة المعارف علوم عقلی، تدوین دایرة المعارف علوم عقلی، اسلامی، کیهان فرهنگی، المعارف علوم عقلی اسلامی، دکتر اسعدی، جهان اسلام، کشورهای مسلمان، تدوین، دایرة المعارف جهان اسلام

خلاصه ماشینی:

"آگاهی‌هایی فراگیر از کشورهای مسلمان‌ گفتگو با دکتر مرتضی اسعدی‌ (مؤلف دایرة المعارف‌[کشورهای‌]«جهان اسلام») کیهان فرهنگی:موضوع‌ دایرة المعارف گونهء«جهان اسلام» چیست و انگیزه‌تان از تألیف آن چه بوده‌ است؟همچنین بفرمایید که نخستین‌ بار کی به فکر تدوین آن افتادید و در این‌ راه همت گماردید؟ دکتر مرتضی اسعدی:این کتاب،همچنان که در مقدمهء جلد اول آن گفته شده،دایرة المعارف گونه‌ای‌ دربارهء کشورهای مسلمان است؛بدین معنا که شؤون‌ متفاوت زندگی در کشورهای مسلمان را از کهن‌ترین‌ روزگاران تا این زمان تحت سر فصل‌های ثابت و مشخص به تفصیل بررسی کرده است و طی آنها تا حد امکان دقیق‌ترین اطلاعات و آگاهی‌ها را در هر کدام از زمینه‌های زندگی این کشورها عرضه کرده. کیهان فرهنگی:بنا بر این،وضعیت‌ کشورهای مسلمان شوروی پیشین‌ چطور خواهد بود و به این کشورها (به تصویر صفحه مراجعه شود) چگونه نگریسته شده است؟ دکتر اسعدی:از آنجا که طرح تدوین دایرة المعارف‌ گونهء«جهان اسلام»در سالهای پیش از فروپاشی‌ امپراتوری شوروی و استقلال یافتن جمهوریهای‌ مسلمان آسیای مرکزی فراهم آمده بود،این‌ جمهوریهای مسلمان در زمرهء کشورهای مسلمان‌ مستقلی که قرار بوده است در این مجموعه بررسی‌ شوند،ملحوظ نشده‌اند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) در پی گامهای اولیه‌ گفتگو با محمود قمی‌ (سرپرست دایرة المعارف«علوم عقلی اسلامی») کیهان فرهنگی:انگیزه‌ای که شما را واداشت به تهیه و تدوین دایرة المعارف‌ علوم عقلی اسلامی همت گمارید،چه‌ بود؟ محمود قمی:از سالهای پیش ضرورت تدوین‌ دایرة المعارفی که بتواند به عنوان مرجعی قابل اعتماد در ارائهء مسایل عقیدتی و فلسفی اسلامی راهگشا باشد،احساس می‌شد؛به ویژه آنکه رویکرد جهانی‌ برای شناخت عمیق‌تر معارف اسلامی-که با پیروزی‌ انقلاب شکوهمند اسلامی ایران آغاز شد و تا اینک روز به روز افزونی یافته است-این تکلیف را به گونه‌ای‌ ملموس،برجسته کرده و توجه اصلی به آن را بیشتر به‌ سوی حوزه‌های علمیه معطوف می‌نماید."

صفحه:
از 20 تا 21