Skip to main content
فهرست مقالات

نقش ادراک در ارائه و دریافت خدمات بهداشتی و مراقبتی

نویسنده:

ISC (7 صفحه - از 35 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : بیماران ، ادراک ، پزشکی ، درمان ، کادر پزشکی ، ارزیابی‌های ، دریافت خدمات بهداشتی و مراقبتی ، کادر پزشکی نسبت به بیمارانی ، بیماران و کادر پزشکی نسبت ، متخصصان

خلاصه ماشینی:

"ادراک را می‌توان شاملعقاید،انتظارها،و ارزیابی‌های افراد دانست که در مسایلبهداشتی و مراقبتی چهار زمینه عمده را در بر می‌گیرد: الف-ادراک بیماران از متخصصان و درمانگرانIB} فصلنامه اصول بهداشت روانی سال سوم،بهار و تابستان 1380 شماره نهم و دهم،صفحۀ 41-35 (به تصویر صفحه مراجعه شود) نقش ادراک در ارائه و دریافتخدمات بهداشتی و مراقبتی (به تصویر صفحه مراجعه شود) قش ادراک در ارائه و دریافت خدماتبهداشتی و مراقبتی دکتر سید حمید آتش‌پور عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی دانشگاهآزاد اصفهان احسان کاظمی-کارشناس ارشد روانشناسی حمید سمیع عادل-کارشناس روان‌شناسی لاصه {IBاز اواسط دهه 1950 توجه به ادراک در تعامل‌های بینفردی و خصوصا خدمات بهداشت عمومی و بهداشتروانی رو به افزایش نهاد. دراک بیماران نسبت به متخصصان و کادر پزشکی فریدسن (Freidson) در شمار نخست پژوهشگرانیجای دارد که به ادراک بیماران نسبت به متخصصان اشاره {IBب-ادراک درمانگران از بیماران ج-ناهماهنگی بین ادراک‌ها د-رضایت‌بخشی ادراک‌های طرفین در مقاله حاضر هرکدام از زمینه‌های فوق به طور نسبتامشروح مورد بحث قرار می‌گیرند و تأکید می‌گردد که نهتنها مسایل فیزیکی(تجهیزات،وسایل و... دم تجانس و ناهماهنگی ادراک‌ها با توجه به مطالب گفته‌شده می‌توان چنین نتیجه گرفتکه ادراک بیماران و کادر پزشکی نسبت به یکدیگر می‌تواند هماهنگ یا ناهماهنگ بوده و باعث سازگاریو توافق یا عدم سازگاری و تعارض شود. رضایت را می‌توان شامل موارد زیر دانست: الف-اعتماد کردن به کادر پزشکی ب-نیازهای موجود طرفین ج-شخصیت و ویژگی‌های بیماران این موارد در کنار ادراک‌هایی چون: "پزشکان افراد متخصصی هستند که مهارت‌های حرفهای آن‌ها اجازه می‌دهد که به نحو مقتضی افراد بیمار راتحت درمان قرار دهند"احساس رضایت را معنا میبخشند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.