Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط میان خوش بینی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه

نویسنده:

ISC (13 صفحه - از 86 تا 98)

کلید واژه های ماشینی : مقابله، استرس، مقابله با استرس، بررسی ارتباط میان خوش‌بینی، Stress، استرس در دانشجویان دانشگاه، راهبردهای مقابله با استرس، روانی، مقیاس، پژوهش

خلاصه ماشینی:

"به این منظور تعداد 200نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان(110دختر و 90 پسر)که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخابشده بودند،با استفاده از پرسش‌نامه‌های جهت‌یابیزندگی(شایر و کارور،1985)و مقیاس راهبردهای مقابلهای(بلینگز و موس،1984)مورد بررسی قرار گرفتند. بررسیخصوصیات روان‌سنجی ابزارهای اندازه‌گیری با استفادهاز ضرایب بازآزمایی،محاسبه ضریب آلفا و دو نیمه کردنآزمون و محاسبۀ درجۀ ارتباط زیرمقیاس‌ها،ضرایبرضایت‌بخشی را نشان داد و مشخص گردید که پرسشنامه‌های جهت‌یابی زندگی و پاسخ‌های مقابله‌ای بهعنوان ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش از مشخصاتروان‌سنجی قابل قبولی برخوردار است. شایر و کارور(1992)،بامرور نوشته‌های خود به این نتیجه رسیدند که مهارت‌هایمقابله‌ای یکی از مکانیسم‌های اصلی است که موجببروز آثار خوش‌بینی می‌گردد و این موضوع که افرادخوش‌بین و بدبین به طرق مختلف به مقابله با استرس میپردازند،اخیرا در مطالعات گوناگون مورد بررسی قرارگرفته است. صرف‌نظر از این که آیامی‌توان برای حل مشکل کاری انجام داد یا خیر؟(شایر وهمکاران،1994) پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است کهآیا بین روش‌های مقابله با استرس و سبک تبیینی خوشبینانه در دانشجویان دانشگاه ارتباطی وجود دارد یا خیر؟با توجه به این که چنین پژوهش‌هایی در فرهنگ مامحدود می‌باشد،پژوهش حاضر در نوع خود ایده جدیدیاست،و از آن جایی که مطالعات انجام شده در ایران بهدلیل تازگی موضوع کمتر به بررسی خوش‌بینی و روشهای مقابله‌ای معطوف بوده است،پژوهش حاضر با توجهبا این که بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خوشبینی را مدنظر قرار داده است،می‌تواند از لحاظ کاربردیو نظری راه‌گشای تحقیقات آینده در این زمینه باشد. Optimism,Neuroticism, Coping and Symptom responds:An Alternative Interpretation of the Life Orientation Test,Journal of Personality and Social Psychology,56(4),640-648."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.