Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش عوامل استرس زا در صد بیمار قلبی مراجعه کننده به یک درمانگاه قلب دانشگاهی مشهد

نویسنده:

ISC (11 صفحه - از 99 تا 109)

کلید واژه های ماشینی : بیماران قلبی ، بررسی نقش عوامل استرس‌زا ، افسردگی ، درمان ، زن ، روان‌پزشک ، حوادث استرس‌زا ، مرد ، گروه شاهد براساس جدول حوادث ، زندگی

خلاصه ماشینی:

"جدول 2-بررسی وضعیت خانوادگی در بیماران قلبی و افراد شاهد مورد بررسی (به تصویر صفحه مراجعه شود) گروه بیماران و افراد شاهد از نظر میزان تحصیل،نوعشغل،محل زندگی(شهر و روستا)و تعداد فرزندان نیزبا یکدیگر مقایسه شدند تفاوت معنی‌داری در هیچ کدام ازمتغیرهای ذکر شده مشاهده نشد (P>0/05) بیماران وافراد شاهد براساس اظهار نظر خود وضعیت اقتصادیخود را به شرح زیر گزارش نمودند:46 نفر از بیماران(%46)و 21 نفر از افراد شاهد(%21)کمتر از کفاف،49نفر از بیماران(%49)و 67 نفر از شاهدان(%67)در حدکفاف و 5 نفر از بیماران(%5)و 12 نفر از افراد شاهد(%12)بیشتر از کفاف. نمودار 1-بررسی وضعیت اقتصادی بیماران قلبی و افراد شاهد بر مبنای اظهار خود افراد (به تصویر صفحه مراجعه شود)بعد از جمع‌آوری اطلاعات از بیماران قلبی و افرادشاهد،براساس جدول حوادث استرس‌زای زندگی کهتوسط آقایان مارک میلر (Mark Miller) و ریچاردراهه در سال 1994 طرح‌ریزی شده بود،مشخص شد که86 نفر از بیماران قلبی(%86)دارای LCU بالای 200می‌باشند که این رقم در افراد شاهد فقط 2 نفر(%2)بود(نمودار شماره 2). نمودار 2-حوادث استرس‌زا در بیماران قلبی در مقایسه گروه شاهد براساس جدول حوادث استرس‌زایزندگی تهیه شده توسط راهه و میلر در سال 1994 (به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنین از 98 نفر شاهدی که(%98)دارای واحدتغییر زندگی (LCU) زیر 200 بودند،84 نفر(%84)100امتیاز و یا کمتر داشتند. از بین حوادث ذکر شده در جدول حوادث تغییردهنده زندگی بعضی حوادث شیوع بیشتری در بیماران قلبیداشتند که از آن بین می‌توان موارد زیر را ذکر نمود: «مرگ عضو خانواده»که 24 مرد(%48)و 31 زن(%62)در پرسش‌نامه خود،به آن اشاره نموده‌اند وبعضی افراد بیشتر از یک مرگ در اعضای خانواده رادرطی سال اخیر زندگی خود تجربه کرده بودند«بیماری ویا صدمه شخصی شدید»به جز بیماری قلبی اخیر در 21مرد(%42)و 15 زن(%30)وجود داشته است«تغییرعمده در تندرستی یا رفتار عضو نزدیک خانواده»نیز در10 مرد(%20)و 16 زن(%32)از بیماران قلبی بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.