Skip to main content
فهرست مقالات

گنجینه ای چیده بر رفها

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 64 تا 65)

کلید واژه های ماشینی : کتابخانه، کتاب، سرلک، اسلام، کیهان فرهنگی، بنیاد، کامپیوتر، فارسی، اسناد بنیاد دایرة المعارف اسلامی، اسناد

خلاصه ماشینی:

"این‌ ساختمان در چهار راه نوفل لوشاتو سالها به حال خود رها شده بود،و گویا رئیس انجمن حکمت و فلسفهء وقت آقای دکتر نصر آن را برای آن انجمن خریده‌ بودند و رئیس فعلی انجمن آن را در برابر ماهی یکهزار تومان در اختیار بنیاد گذاشته بودند این ساختمان‌ قدیمی و بسیار زیبا بود و نزدیک به پانزده اتاق داشت‌ که پس از نقاشی و موکت کردن قفسه‌بندی شد و آقای‌ دکتر محقق در سال 1363 تعدادی کتاب به عنوان‌ هسته اولیه به کتابخانه هدیه کردند و از آن به بعد به‌ کمک و تدبیر ایشان که مدیر عامل بنیاد بودند،به‌ تدریج با مؤسسات اسلامی در کشورهای خارج مکاتبه‌ کردیم و فهرست انتشارات آنها را به دست آوردیم و آنچه‌ مورد نیاز بود سفارش دادیم. کیهان فرهنگی:کتابخانه از چه‌ بخشهایی تشکیل شده و وظیفه و کار هر بخش چیست؟ سرلک:بخش خرید و سفارش که تهیه کتاب و نشریات را به عهده دارد؛بخش فهرست نویسی که‌ بخش فنی است و کتابها در آن بخش فهرست و رده‌بندی می‌شود؛بخش آماده سازی که کارش تهیه‌ کارت و پاکت و برچسب و آماده کردن کتاب برای‌ استفاده است؛و بخش خدمات که شامل:مخزن در زیرزمین است و به صورت باز اداره می‌شود. آیا کسان‌ دیگری هم به کتابخانه چیزی اهدا کرده‌اند؟ سرلک:خیر فقط آقای دکتر محقق حدود سیصد جلد کتاب هدیه کردند،و کتابخانهء استاد زریاب که‌ وصیت کرده بودند به بنیاد داده شود خریداری شد و شامل 3700 عنوان است که روی هم پنج هزار جلد می‌باشد و کتابهای ارزشمندی دارد و نزدیک به پنجاه‌ درصد آن مکرر و پنجاه درصد دیگر غیر مکرر می‌باشد."

صفحه:
از 64 تا 65