Skip to main content
فهرست مقالات

زیربناهای نظری روان شناسی اسلامی تاریخچه، راه دستیابی

نویسنده:

کلیدواژه ها :

نگرش ،مذهب ،دانشجو

کلید واژه های ماشینی : روان ، روان‌شناسی ، اسلامی ، روان‌شناسی اسلامی ، مکتب ، مکتب روان‌شناسی اسلامی ، ملکول ، مکتب روان‌شناسی ، فطرت ، حیات

:اگرچه مطالعات زیادی در زمینه اثرات نگرش مثبت به مذهب در سلامت روانی انجام نگرفته ولی شواهد نشان می دهند که نگرش مثبت به مذهب در تمام جنبه های زندگی بشر از جمله پیش گیری و کاهش فشارهای روانی، افسردگی و تمایل به استفاده از مواد مخدر و الکل نقش به سزایی دارد. این پژوئهش به منظور ارزیابی نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه با هنر کرمان انجام گرفت.

خلاصه ماشینی:

"باید توجه داشت که در حال حاضر دو برداشت فوقمورد توجه وسیعی قرار گرفته‌اند و در سایت‌های اینترنتیتا تاریخ تجدید نظر این مقاله(مهرماه 1382)در موردنظریه اصالت روان (vitalism) 9010 سایت اینترنتی ودر موردنظریه مکانیستی حیات 122000 سایت اینترنتیوجود دارد و در مجموع می‌توان به این نتیجه رسید کهمطالب مطرح شده در موردنظریه مکانیستی حیات باواقعیت وفق نمی‌دهند و طرح آن،به عنوان"علم"قابلقبول نیست و لازم است انتقادهای منطقی مطرح شوند وزمینه برای شکوفایی استعداد دانشجویان فراهم آیداینجانب در کتاب بررسی مقدماتی روان‌شناسی اسلامی باتفصیل نسبی به جنبه‌های فوق پاسخ گفته‌ام5و در اینجا فقط یکی از پاسخ‌ها که به نظر می‌رسد به تنهاییکافی باشد،مطرح می‌شود: به‌طور کلی در مورد پذیرش روان دو نظریه بیشتروجود ندارد: 1-پذیرش روان به عنوان یک موجودغیرفیزیکی. حتی نوع ارتباط بین جسمو روان که در تعبیرات ارسطو تحت عنوان صورت و مادهتلقی شده است از نظر این دانشمند اسلامی کافی نیست وارتباط بسیار طبیعی‌تر و جوهری‌تر بین این دو قائل استکه همان‌طور که گذشت،بهترین مکان برای بررسی ایننمود را در مطالعات زیست‌شناسی می‌یابد و لامارک راتخطئه می‌کند که گمان کرده بود اگر نیروی زندگیاصالت داشته باشد می‌بایست باعلل فیزیکی و شیمیایی"بستگی"نداشته باشد19. لذا هستی اعماز غیب و شهادت است و چیزی که ماده ندارد می‌تواندموجود باشد و همان‌طور که موجود مادی به مجرد استناددارد،شناخت حسی نیز به شناخت عقلی متکیاست"10 درصورتی که استدلال‌های فوق در این زمینه حاکمشوند و ما بتوانیم علم را شامل برداشت‌های حسی وعقلانی هردو بدانیم مشکل حل می‌شود ولی چنانچه دراین زمینه مقاومت‌هائی وجود داشته باشد و تنها حسیبودن جبنه‌های مختلف معیار علمی بودن باشد،ما درداشتن مشکل با تمام نظریه‌هائی که از اصالت رواندفاع می‌کنند مشترک هستیم."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.