Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان رضایت شغلی و عزت نفس معلمان مدارس استثنائی شهرستان های ارومیه، خوی و مهاباد در سال تحصیل 81-80

نویسنده:

کلیدواژه ها :

رضایت شغلی ،عزت نفس

کلید واژه های ماشینی : میزان رضایت شغلی و عزت‌نفس، رضایت شغلی، عزت‌نفس، ارومیه، معلمان مدارس استثنائی شهرستان، پژوهش میزان رضایت شغلی، عزت‌نفس معلمان مدارس، رفتار شغلی بهداشت روانی، بررسی میزان رضایت شغلی، اداره آموزش و پرورش استثنایی

با توجه به تاثیر نگرش ها و صفات شخصیتی در رفتار سازمانی، در این پژوهش میزان رضایت شغلی و عزت نفس که نقش مهمی در رفتار شغلی بهداشت روانی فرد دارند بررسی شده است. مواد و روش: برای انجام این مطالعه توصیفی - مشاهده ای بعد از انجام هماهنگی های لازم با اداره آموزش و پرورش استثنایی استان آذربایجان غربی پرسش نامه رضایت شغلی و تست عزت نفس آیزنک توسط معلمان مدارس استثنایی شهرستان های ارومیه، خوی و مهاباد تکمیل شد و سپس پرسش نامه ها نمره گذاری شدند.

خلاصه ماشینی:

"Spring & Summer 2003 No 17 & 18 P:21-25 بررسی میزان رضایت شغلی و عزت نفس معلمان مدارس استثنائیشهرستان‌های ارومیه،خوی و مهاباد در سال 81-80 (به تصویر صفحه مراجعه شود)رویا یاوریان مربی گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه حمید صمدی کارشناس مسئول آموزش اداره آموزش و پرورشاستثنایی استان آذربایجان غربی کیده {IBمقدمه:باتوجه به تاثیر نگرش‌ها و صفات شخصیتیدر رفتار سازمانی،در این پژوهش میزان رضایت شغلی وعزت نفس که نقش مهمی در رفتار شغلی و بهداشتروانی فرد دارند بررسی شده است. تایج: تجزیه‌وتحلیل آماری با استفاده از آزمون t برای گروههای مستقل نشان داد که بین ویژگی‌های فردی(مانندجنس،وضعیت تاهل،میزان تحصیل،محل خدمت و نوعمعلولیت دانش‌آموزانی که معلمان به آن‌ها آموزش میدارند)و عزت نفس و رضایت شغلی تفاوت معنی‌داریوجود ندارد میانگین و انحراف معیار نمرات عزت نفس ورضایت شغلی براساس ویژگی‌های فردی نیز در جدولشماره 1 آورده شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.