Skip to main content
فهرست مقالات

روی کرد شناختی رفتاری و برنامه ریزی عصبی کلامی در کنترل اضطراب امتحان

نویسنده:

ISC (13 صفحه - از 34 تا 46)

کلیدواژه ها :

اضطراب امتحان ،درمان شناختی رفتاری ،برنامه ریزی عصبی کلامی

کلید واژه های ماشینی : اضطراب، اضطراب امتحان، امتحان، درمان، کنترل اضطراب امتحان، کنترل، آرام‌سازی، ضطراب امتحان، تمرین، رنامه‌ریزی عصبی

اضطراب امتحان نوع شایعی از اضطراب عملکرد است که 10 تا 20 درصد دانش آموزان و دانشجویان را درگیر می سازد. از آنجا که این نوع اضطراب می تواند باعث کاهش کارایی تحصیلی شود، شناخت روش های درمانی موثر آن اهمیت دارند. روش های درمان شناختی رفتاری با تاکید بر روی کرد کنترل خویش، برنامه ریزی عصبی کلامی و درمان دارویی از روش های موثر هستند. در این مقاله از ذکر درمان های داروئی خودداری می کنیم.

خلاصه ماشینی:

"با در نظر داشتن این منطق به مراجعان گفته می‌شودکه قرار است مهارت آرام‌سازی را فراگیرند تا بتوانند بهطور فعال از آن برای کنترل اضطراب در هر موقعیتیاستفاده کنند. بنابراین،هدف از جلسات درمانی عبارتاست از:آموزش روش‌های آرام‌سازی به درمان‌جویان،کمک به آن‌ها که سرنخ‌های تنش را به عنوان نشانگرهایی بشناسند که ضرورت انجام آرام‌سازی را نشانمی‌دهد و بالاخره فراهم کردن تجسم موقعیت‌هایی کهتوسط درمانگر پیشنهاد می‌شود و درمان جو آرام کردناضطراب خود را در آن موقعیت‌ها تمرین می‌کند. هدف دوم این است که به مراجعان اجازه دهد فرصتیبرای تمرین به کار بردن مهارت‌های انطباقی برای کاهشحقیقی اضطراب خود داشته باشند. با این مراحل درمان‌جو راجع به امتحان آیندهتصویر ذهنی از متفاوتی را بطور خودکار بازیابی می‌کندکه برای او احساس کفایت (Efficacay) ایجاد می‌نمایدو در پایان جلسه درمان اضطراب وی راجع به امتحان آتیرفع شده است. نابع {Eبهدانی،فاطمه و سرگلزایی،محمد رضا(1379):مطالعهارتباط سبک زندگی با افسردگی و اضطراب در دانشجویانسبزوار،اسرار،مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدرمانی سبزوار-سال هفتم-شماره 2،27 تا 38 دادستان،پریرخ(1376):سنجش و درمان اضطرابامتحان،مجله روان‌شناختی،سال 2،شماره 4،31 تا 60 دهقانی،محسن و دهقانی،زهره(1375):ترجمه خانوادهدرمانی پایه فیلیپ بارکر،انتشارات رشد،چاپ اول قراچه‌داغی،مهدی(1377):ترجمه برنامه‌ریزی عصبیکلامی جوزف اکونورو و جان سیمور،نظر البرز،چاپ اول قراچه‌داغی،مهدی(1370):ترجمه«بعد از اسلام چه میگویید؟»دکتر اریک برن،نشر البرز،چاپ دوم مهرام م(1373)هنجاریابی پرسش‌نامه اضطراب اشپیلبرگر در شهر مشهد،پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌سنجی،دانشگاه علامه طباطبایی Denney DR(1980):Self Control Approaches to the Treatment of Test Anxiety,University of Kansas,209-239 Faigel HC et al(1991):The Effect of Beta Blockade on Stress-Induced Cognitive Dysfunction in Adolescents,Clinical Pediatrics, 30(7),441-445 Gianetti V(1993):Case Book of Brief Psychotherapies,Plenunm,230-235 Simpson G M and Flowers C J(2000):Beta- Adrenergic Receptor Antagonists,in Sadock B and Sadock V(eds),Comprehensive text Book of Psychiatry,LWW,2271-2275 ابو القاسمی،عباس و نجاریان،بهمن(1378):اضطرابامتحان:علل،سنجش و درمان،پژوهش‌های روانشناختی،دوره5،شماره 3 و 4،82 تا 92E} عرفی نشریات بهداشت روانی روان‌شناسی رشد،رشد شناختی،تالیف تورنتون و برونر ترجمه آقایان دکتر حمید رضا آقا محمدیان و حامداز انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در 6 فصل با محتوای زیر منتشر شد: *فصل اول-چرا حل مسئله توسط کودکان جالب است *فصل دوم-چشم‌انداز تاریخی به حل مسئله توسط کودکان *فصل سوم-ابزارهای مفهومی برای حل مسئله،مهارت‌های ذاتی و اطلاعات *فصل چهارم-حل مسائل و کشف راه‌بردهای جدید *فصل پنجم-بافت اجتماعی و نقش آن در حل مسائل کودکان *فصل ششم-نتیجه‌گیری رسش‌نامه اضطراب امتحان ساراسون (Test Anxiety Questionnaire) پیوست شماره 1 این پرسشنامه یک مقیاس 37 ماده‌ای است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.