Skip to main content
فهرست مقالات

ویرایش دانشنامه ای؛ روانی و یکسان سازی

مصاحبه کننده:

(2 صفحه - از 66 تا 67)

کلید واژه های ماشینی : ویرایش ، دانشنامه ، ویراستاران ، خواننده ، مقالات ، بخش آماده‌سازی علمی ، مدخل ، ضبط ، کار ویراستار دانشنامه ، مقالات دانشنامه

خلاصه ماشینی:

"مقالات دانشنامه نباید از نظر نوشتاری‌ مجموعهء اضداد باشد،یعنی یکی بسیار عربی مدار باشد و از کلمات عربی بیشتر استفاده کرده باشد،یا یکی‌ دیگر تا آنجا که می‌تواند کلمات فارسی را به کار ببرد و هنگامی که خواننده‌ای از یک مقاله به مقالهء دیگر مراجعه می‌کند متوجه تفاوت نوشتار شود. اگر سخنی بر اساس آن‌ منبع نادرست باشد،یا تصحیح می‌شود و یا آنکه به‌ نویسنده یا مترجم بازگردانده می‌شود تا آن را اصلاح‌(به تصویر صفحه مراجعه شود) *در ضبط اسامی می‌کوشیم‌ به زادگاه و پروردگاه شخص‌ باز گردیم و ان نام را ملاک قرار دهیم،مگر در مواردی که ضبط دیگری از آن نام در کشورمان‌ اشهر شده باشد که برای‌ جلوگیری از سردرگمی‌ خوانندگان،آن را بر می‌گزینیم. دومین امضا تأییدیهء بخش مدخل‌ است که آن را می‌بینند و اگر پیشنهادی به نظر اشخاص آن بخش رسید زیر مقاله می‌نویسند که برای‌ نمونه دیکتهء این لغت بدین شکل صحیح است یا مقاله‌ را بدین صورت تصویب کرده بودیم،در حالی که اکنون‌ به شکلی دیگر درآمده و با آن تفاوت دارد و در ضمن‌ همهء مواردی را که در آن مقاله آورده شده و ما دربارهء آن‌ موارد گفته شده مدخلهایی جداگانه در خود دانشنامه‌ خواهیم داشت،مشخص می‌کنند تا خواننده بداند که‌ برای اطلاع بیشتر از آن مدخلی جدا آمده است و می‌تواند بدان مراجعه کند. این طور که‌ حرکت کرده‌ایم و متوجه ضرورت این کار شده‌ایم و بیشتر مؤسسات بزرگ بخش ویرایش برای خود دارند و با ضوابطی کار می‌کنند،من گمان می‌کنم تا ده یا پانزده سال دیگر بسیاری از مشکلات ما در این زمینه‌ حل می‌شود و به اجماعی کلی می‌رسیم."

صفحه: از 66 تا 67