Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شیوع اختلالات روان پزشکی در شهرستان ارسنجان

نویسنده:

ISC (17 صفحه - از 67 تا 83)

کلیدواژه ها :

همه گیرشناسی ،اختلالات روان پزشکی ،ملاک های تشخیصی DSM-IV , شهرستان ارسنجان

کلید واژه های ماشینی : میزان شیوع اختلالات روان‌پزشکی ، شیوع اختلالات روان‌پزشکی ، میزان شیوع اختلالات روانی ، اختلالات ، بررسی شیوع اختلالات روان‌پزشکی ، شیوع اختلالات روان‌پزشکی در شهر ، اختلالات روان‌پزشکی در شهرستان ارسنجان ، شیوع اختلالات روان‌پزشکی در شهرستان ، تعیین میزان شیوع اختلالات روان‌پزشکی ، شیوع اختلالات روان‌پزشکی در افراد

به منظور تعیین میزان شیوع اختلالات روان پزشکی در افراد 15 سال و بالاتر شهرستان ارسنجان تعداد 650 نفر (274 مرد و 376 زن) از ساکنین این شهرستان با روش نمونه گیری تصادفی ساده چندمرحله ای و با رعایت نسبت جمعیت از مناطق شهری و روستایی انتخاب شد. سپس با استفاده از پرسش نامة SCL-90-R به عنوان ابزار غربالگر و چک لیست مصاحبه بالینی براساس ملاک های تشخیصی DSM-IV، نمونة انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در مجموع 34 درصد افراد مورد مطالعه (34% زنان و 9/33% مردان) دچار انواع اختلالات روانی بودند. اختلال های خلقی و اضطرابی با 46/14 و 53/9 درصد جزء شایع ترین اختلالات روان پزشکی بودند. در گروه اختلالات خلقی، افسردگی اساسی با 23/7 درصد و در گروه اختلالات ا ضطرابی، اختلال وسواسی-اجباری با 53/3 درصد شیوع بالاتری داشتند. نتایج نشان داد که میزان شیوع اختلالات روان پزشکی در زنان و مردان با هم تفاوتی نداشت. همچنین براساس نتایج به دست آمده، در زنان کارمند، مردان محصل و آزمودنی های گروه سنی 25-15 سال، خانوارهای 4-1 نفره، دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم، مجرد یا مطلقه و همسر مرده اختلالات روانی شیوع بیشتری داشته است. بررسی پایایی پرسش نامه SCL-90-R با روش بازآزمایی، محاسبه ضریب آلفا و دو نیمه کردن آزمون, ضرایب رضایت بخشی را نشان داده و با توجه به بالا بودن حساسیت و ویژگی آزمون مشخص گردید که پرسش نامه SCL-90-R به عنوان یک مقیاس مناسب برای پژوهش در جمعیت عمومی و نیز به عنوان یک ابزار غربالگر از مشخصات روان سنجی قابل قبولی برخوردار است.

خلاصه ماشینی:

"برنامه ریزی و ارائه خدمات بهداشت روانی به این قشر عظیم در کشور ما نیاز به اطلاعات پایه ای و بررسی های همه گیرشناسی به روز و خاص هر منطقه جغرافیایی دارد تا با استفاده از نتایج آنها بتوان ضمن ارزیابی نیاز های مردم، خدمات مطلوب را به آنها داد و با توجه به این که تاکنون پژوهشی در این زمینه در شهرستان ارسنجان صورت نگرفته است، پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تعیین شیوع اختلالات روان پزشکی و بررسی عوامل جمعیت شناختی در جامعه مورد مطالعه می باشد. جدول1: شیوع اختلالات روان پزشکی در ایران پژوهشگر سال منطقه مورد بررسی نمونه شیوع باش 1341 روستاهای شیراز، خوزستان و شهر شیراز 479 9/11 باش 1343 روستاهای خوزستان 482 9/14 باش 1347 شیراز 662 6/18 داویدیان و همکاران 1350 رودسر 488 2/43 باقری یزدی و همکاران 1372 روستاهای میبد یزد 400 5/12 بهادرخان و همکاران 1372 روستاهای گناباد 475 6/16 جاویدی و همکاران 1372 روستاهای مرودشت 407 7/16 کوکبه و همکاران 1372 روستاهای آذرشهر تبریز 415 13 حرازی و باقری یزدی 1373 یزد 950 6/18 خسروی و همکاران 1373 بروجن 450 4/18 یعقوبی و همکاران 1374 صومعه سرا 625 84/23 پالاهنگ و همکاران 1375 کاشان 619 75/23 افشاری منفرد و همکاران 1376 درمانگاهای عمومی سمنان 865 14 پالاهنگ و همکاران 1378 کارگران شهرکرد و بروجن 503 88/19 نوربالا و همکاران 1378 استان های کشور 35014 21 کلافی و همکاران 1378 افاغنه مقیم شیراز 81 6/34 نوربالا و همکاران 1378 تهران 879 5/21 صادقی و همکاران 1378 کرمانشاه 501 15/25 روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های مقطعی و زمینه یابی می باشد که با هدف کلی تعیین میزان شیوع اختلالات روانی در جمعیت بالای 15 سال شهرستان ارسنجان انجام گردیده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.