Skip to main content
فهرست مقالات

هیجان ابراز شده و جنسیت

نویسنده:

کلیدواژه ها :

ﺟﻨﺴﻴﺖ ،هیجان‌ابرازشده ،سایکوز

کلید واژه های ماشینی : هیجان، بیماران، هیجان‌ابرازشده‌ی خویشاوندان و جنسیت بیماران، خویشاوندان بیماران مبتلا به سایکوز، هیجان‌ابرازشده، میان هیجان‌ابرازشده‌ی خویشاوندان و جنسیت، خویشاوندان و جنسیت بیماران تفاوت، هیجان‌ابراز‌شده، Expressed Emotion، تحصیلات خویشاوندان و سطح هیجان

مقدمه: این پژوهش، به‌منظور بررسی تفاوت‌های احتمالی‌ میان سطح «هیجان‌ابرازشده‌ی خویشاوندان» و «جنسیت بیماران» در خویشاوندان بیماران مبتلا به سایکوز انجام شده‌ است.روش: 125بیمار مبتلا به اختلال روان‌پریشی که به روش نمونه در دسترس انتخاب شده بودند، به دو گروه زنان(62نفر) و مردان(63نفر) تقسیم و به ‌کمک مقیاس‌ سطح ‌هیجان‌ابرازشده(‍The Level of Expressed Emotion)، میزان «هیجان‌ابرازشده‌ی» خویشاوندان آنان تعیین گردید. داده‌های پژوهش به کمک روش‌های آماری توصیفی و آزمون خی‌دو تجزیه و تحلیل شدند.نتایج : نتایج نشان‌دادند که میان هیجان‌ابرازشده‌ی خویشاوندان و جنسیت بیماران تفاوت معناداری وجود ندارد. در بین مؤلفه‌های هیجان ابرازشده نیز فقط مؤلفه مزاحمت و مداخله‌گری در مادران در سطح10/0 دارای تفاوت معنادار می‌باشد. در بررسی بیشتر مشخص گردید که بین میزان تحصیلات خویشاوندان و سطح هیجان ابرازشده‌ی آنان تفاوت معنادار در سطح 001/0 ; وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"تفاوت معنادار میان میزان هیجان‌ابرازشده(EE) افراد بی‌سواد و کم‌سواد(دوران ابتدائی) مؤید این نکته است که این افراد نیاز به آموزش و افزایش اطلاعات در مورد بیماری فرزند دارند و هرقدر این اطلاعات افزایش یابد می‌توان امیدوار بود که میزان هیجان‌ابرازشده(EE) آنان کاهش یابد و در نتیجه میزان عود بیماری، طول دوره درمان و شدت علائم بیماری فرزند کاهش یابد، بدیهی است‌که این امر موجب کاسته‌شدن هزینه‌های درمان بیماران و جلوگیری از سرعت روند مزمن شدن بیماری می‌گردد، همان‌طورکه مایکلوویتز(2000)عنوان نموده: «اگر تلاش‌های مکرری که خویشاوندی در جهت کنترل بیمار انجام می‌دهد بر سطح فزایندة فشار روانی که بیمار در دوران پس از مرحله حاد بیماری تجربه می‌کند، اضافه شود در ترکیب با عوامل مستعدکننده و زمینه‌ساز زیستی و دیگر عوامل فشارانگیز فیزیولوژیک ممکن است احتمال تباهی و زوال بعدی را افزایش دهد»، بدیهی است‌ مزمن شدن بیماری مشکلات زیادی برای جامعه و خانواده به‌دنبال خواهد داشت. نکته دیگر این‌که، یافته‌های این پژوهش بر اهمیت مداخله درمانی در خانواده به منظور ایجاد تغییرات در نگرش‌ها و رفتارهایی که در میان خویشاوندان دارای هیجان‌ابرازشده(EE) بالا شایع و عمومی است تأکید دارد و درمان‌گر می‌باید بر اصلاح جنبه‌هایی از روابط میان بیماران و افراد مهم خانواده که تحت تأثیر شیوه‌های متداول ارزش‌یابی خویش از رفتار بیماران هستند تمرکز یابند، لازم است آموزش روانی ـ تربیتی (Psychoeducational) در جهت ایجاد تعادل در خانواده و به منظور کاهش تأثیر آسیب‌زای بیماری بر آنها مورد توجه قرار گیرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.