Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی و مقایسه تظاهرات گوناگون افسردگی در زنان و مردان مراجعه کننده به درمانگاه روان شناسی دانشکده علوم ترتبیتی مشهد در شش ماهه اول سال 1382

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 128 تا 133)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،روان شناسی ،پرسش نامه بک, جنسیت

کلید واژه های ماشینی : افسردگی، مردان، درمان، مقایسه شدت ابعاد افسردگی، شدت، ابعاد افسردگی میان زنان، ابعاد برجسته‌تر افسردگی، شدت ابعاد افسردگی در زنان، پرسش‌نامه افسردگی بک، افسردگی میان زنان و مردان

مقدمه :نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که در مقطع معینی از زمان 15 الی 20 درصد بزرگسالان به طورقابل توجهی, از نشانه های افسردگی رنج می برند و حداقل 12 درصد به این دلیل نهایتا به سمت درمان کشیده می شوند. منظور از افسردگی در این تحقیق ، اختلال افسردگی اساسی بر اساس ملاکهای تشخیصی DSMIV می باشد . هدف مطالعة حاضر مقایسه شدت ابعاد افسردگی در زنان و مردان و نیزهدف فرعی مشخص نمودن ابعاد برجسته تر افسردگی دردو جنس بود .روش کار : این پژوهش یک مطالعه مقطعی و آینده نگر می باشد . تعداد 60 نفر آزمودنی در قالب دو گروه (از هر جنس 30 نفر) از میان مراجعین به درمانگاه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی در شش ماهه اول سال 1382 ، به شیوه غیراحتمالی در دسترس برگزیده شدند . یافته ها : از میان ابعاد 21 گانه پرسش نامه افسردگی بک پنج بعد احساس گناه ، احساس مجازات، گریستن ، کاهش وزن و بی میلی جنسی بطور معنی داری در زنان بیشتر از مردان بود. ابعاد برجسته افسردگی در زنان غمگینی، بی تصمیمی ، خستگی پذیری ، دشواری در کار و احساس مجازات و در مردان ابعاد غمگینی ، بی تصمیمی ، اتهام به خود ، عصبانیت و دشواری در کار برجسته تر بودند .نتیجه گیری :در شدت برخی ابعاد افسردگی میان زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد . شناخت این تفاوتها می تواند ما را در پیشگیری تشخیص و درمان افسردگی یاری رساند .

خلاصه ماشینی:

"یافته ها : از میان ابعاد 21 گانه پرسش نامه افسردگی بک پنج بعد احساس گناه ، احساس مجازات، گریستن ، کاهش وزن و بی میلی جنسی بطور معنی داری در زنان بیشتر از مردان بود. نتیجه گیری :در شدت برخی ابعاد افسردگی میان زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد . نیز این تحقیق نشان داد که شدت نارضایی در زنان و مردان تفاوت معنی داری ندارد. این تحقیق نشان داد که شدت احساس گناه در زنان بطور معنی داری بیشتر از مردان است,(;0. این تحقیق نشان داد که شدت احساس مجازات نیز در زنان بطور معنی داری بیشتر از مردان است(;0. از دیگر نتایج این تحقیق این بود که شدت بعد گریستن در زنان بطور معنی داری بیشتر از مردان است(;0. این تحقیق ، نشان داد که تفاوت معنی داری میان شدت بی خوابی زنان و مردان وجود ندارد (P>0. نتایج این تحقیق نشان داد که شدت کاهش وزن در زنان بطور معنی داری بیشتر از مردان است(;0. نشان داده شده است که نرخ شیوع افسردگی در دو جنس متفاوت است و همین طور افسردگی دارای ابعاد و جنبه های متعددی است که در تحقیقات مختلف ابعادی از آن مورد مطالعه قرار گرفته است و وجودیا عدم وجود تفاوت در شدت آنها مشخص گردیده است. چنانچه مشاهده می شود فرض اصلی این تحقیق تأئید شد و در شدت برخی ابعاد افسردگی میان زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد . , et al:Do psychosocial factors influence outcome in severity depressed female psychiatric in patients?British journal of psychiatry."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.