Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شیوع علائم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

نویسنده:

کلیدواژه ها :

افسردگی اساسی ،اختلال جسمانی سازی ،‌اختلال درد ،علایم جسمی

کلید واژه های ماشینی : بررسی شیوع علائم جسمی، افسردگی، بیماران، شیوع علائم جسمی در بیماران، بیماران مبتلا به اختلال افسردگی، تحقیق بررسی شیوع علائم جسمی، علائم جسمی، اختلال، شدت افسردگی و شدت علائم، اختلال افسردگی اساسی

مقدمه: افسردگی اغلب همراه علائم جسمی متعدد است که نزدیکترین تشخیص افتراقی دراین بیماران اختلال جسمانی سازی1 و اختلال درد 2می‌باشد هدف از این تحقیق بررسی شیوع علائم جسمی در افسردگی اساسی بود وهمچنین این فرضیه که بین شدت افسردگی و شدت علائم جسمی رابطه معناداری وجود دارد ، نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد و روش ها: این بررسی با روش توصیفی برروی33 بیمارمبتلا به افسردگی اساسی برپایه معیارهای تشخیصی ((DSM-IV انجام شد. این گروه بیماران از بین مراجعان به کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا و ابن سینا انتخاب گردیدند. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که 3/33 درصد از پرسنل این دانشگاه دچار یکی از انواع اختلالات روانی بوده اند که رقم قابل ملاحظه ای می باشد. این اختلال در زنان1/23% و در مردان 40% بوده است. ارتباط آماری معناداری بین وجود اختلالات روانی جنس و نوع استخدام وجود نداشت. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که 40 درصد بیماران علائم جسمی را به صورت شدید تجربه می کنند، 25 درصدآنها علائم متوسط و 21 درصد نیز از علائم خفیف رنج می‌برند و در بررسی همبستگی بین شدت افسردگی و شدت علائم جسمی نیز ضریب همبستگی)742/0( بدست آمد.

خلاصه ماشینی:

"بیماران با افسردگی اساسی حتی هنگامی که تحت درمان برای بیماری طبی قرار دارند به طور چشمگیری شکایت های جسمی بیشتری دارند،مخصوصااین موضوع در مورد علائم مربوطه به درد بیشتر صادق است (12). علائم جسمی مورد مطالعه در این تحقیق عبارت بودند از: سردرد ،درداندامها سنگینی بدن، گرگرفتگی ، یبوست / اسهال ، طپش قلب ، اشکال در خواب (بصورت اشکال در به خواب رفتن ،‌اشکال درطی خواب شبانه ، صبح بسیار زود بیدار شدن وخواب زیاد ) ، کاهش یا افزایش اشتها ووزن ، پائین بودن سطح انرژی یا احساس مداوم خستگی ، احساس کندی یا احساس بی قراری ، فقدان یا کاهش میل جنسی و احساس خود بیمارانگاری. Ohayon Schatzberg fishbain از دیگر اهداف این تحقیق بررسی رابطه بین شدت افسردگی و شدت علائم جسمی بود که دراین مورد نیز همبستگی مثبت (724/0) بدست آمد. این همبستگی مثبت گویای این است که شدت افسردگی و شدت علائم جسمی رابطه خطی دارند و با افزایش یکی از آنها دیگری نیز تقویت می‌شود(نمودار2). در مطالعه دیگری که بر روی افرادی که مکررا به محیط های درمانی مراجعه می کردند 45% افراد افسرده تشخیص داده شدند و نیازمند داروی ضد افسردگی بودند ، اما تنها برای یک نهم آنها داروی ضد افسردگی با دوز و طول مدت مناسب تجویز شده بود(22) . , et al: An international study of the relatin between Somatic symptoms and depression. P. : somatic presentation of DSM-III Psychiatric disorders in primary care. : Impacted of improved depression treatment in primary care on daily functioning and disability."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.