Skip to main content
فهرست مقالات

ررسی تاثیر آشنا سازی بیمار با کارکنان و محیط اتاق عمل در روز قبل از عمل جراحی توبکتومی بر اضطراب قبل از عمل جراحی

نویسنده:

کلیدواژه ها :

اضطراب قبل از عمل ،جراحی ،آزمون اضطراب هامیلتون ،آزمون خودسنجی اضطراب زونگ ،توبکتومی

کلید واژه های ماشینی : اضطراب ، عمل جراحی توبکتومی بر اضطراب ، اتاق عمل ، بیماران ، تاثیر آشنا سازی بیماران ، عمل جراحی ، سازی بیمار با کارکنان ، کارکنان و محیط اتاق عمل ، میانگین نمرات آزمون زونگ ، تست زونگ تست زونگ زونگ

مقدمه : بیمارانی که کاندید اعمال جراحی هستند ، اضطراب زیادی را در دوره زمانی قبل از عمل جراحی تجربه می کنند. تاکنون مطالعات بسیاری درزمینه کاهش اضطراب قبل ازعمل جراحی انجام شده است وروش های مختلفی اعم ازدارویی و غیر دارویی تحت ارزیابی قرار گرفته است . یکی از این روش ها آشنا سازی بیمار با محیط اتاق عمل و کارکنان در روز قبل از عمل جراحی می باشد . در این مطالعه میزان تاثیر این روش مورد ارزیابی قرار گ رفت .روش کار : در این مطالعه تمام افراد کاندید عمل توبکتومی در شهرستان تربت جام 52 نفر در یک دوره زمانی 18ماهه در سال های ( 79-1378) به صورت تصادفی به دو گروه 26 نفره تقسیم شدند. گروه آزمون ، روز قبل از عمل جراحی با اتاق عمل و کارکنان و تجهیزات آن آشنا شدند ، سپس هر دو گروه نیم ساعت قبل از ورود به اتاق عمل توسط یک روان شناس تحت آزمون اضطراب هامیلتون و آزمون خود سنجی اضطراب زونگ قرار گرفتند .نتایج : میانگین نمره اضطراب هامیلتون در گروه شاهد( 58/22) و در گروه آزمون( 77/17) به انحراف معیار( 88/9 )بود ، که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشت . میانگین نمرات آزمون زونگ درگروه شاهد( 69/45 ) انحراف معیار( 44/10 )ودرگروه آزمون( 54/40)، با انحراف معیار (79/9 ) بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشت . میزان همبستگی دو آزمون هاملیتون و زونگ( 83/0) می باشد .بحث : با توجه به عدم تفاوت بارز در میزان اضطراب بیماران در دو گروه ، پیشنهاد بازدید از اتاق عمل و آشنایی با کارکنان به منظور کاهش اضطراب در جمعیت مورد تحقیق مناسب به نظر نمی رسد .

خلاصه ماشینی:

"در کشور های مختلف از روش های متنوعی برای کاهش اضطراب بیماران قبل ازاعمال جراحی 1 استفاده می شود به عنوان مثال ازجلسات مشاوره روانی ،فیلم های Preoprative Anxiety آموزشی (5) ، عیادت بیماران از افرادی که قبلا تحت عمل جراحی قرار گرفته اند(6و7) و پخش موسیقی قبل از عمل جراحی (8) وآشنا سازی بیماران با کارکنان و وسایل اتاق عمل، از جمله اقداماتی است که برای کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی مورد مطالعه قرار گرفته است (9). در یک گروه بیماران توسط تخت های چرخ دار به اتاق عمل انتقال داده شدند ( روش معمول )، و درگروه دیگرخود بیمار با پای خود به اتاق عمل وارد می شد و دو گروه از لحاظ میزان اضطراب قبل از عمل مورد مقایسه قرار گرفتند . همچنین وانگسو کولکارنی 4 در سال 2002 میزان تاثیر پخش موسیقی را در کاهش اضطراب قبل از اعمال جراحی مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که این روش تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش اضطراب بیماران نسبت به گروه شاهد داشته است(8). در مطالعه ما نیز یکی دیگر از روش های کاهش اضطراب قبل از عمل مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که آشناسازی بیمار با محیط اتاق عمل و کارکنان آن در روز قبل از عمل تاثیر اندکی درکاهش اضطراب بیماران داشت که از لحاظ‌آماری معنی دار نبود. از طرف دیگرآشنایی زنان با عمل توبکتومی توسط سیستم های (بهداشتی – درمانی) ممکن است در پایین بودن اضطراب بیماران نقش داشته باشد ، لذا نتایج این مطالعه قابل تعمیمی به سایر اعمال جراحی نمی باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.