Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بر شدت اندوه پس از زایمان خانم های سزارین شده

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 89 تا 98)

کلیدواژه ها :

اندوه پس از زایمان ،تماس پوستی مادر ونوزاد ،سزارین

کلید واژه های ماشینی : تماس پوستی مادر و نوزاد ، سزارین ، اندوه پس از زایمان ، شدت ، افسردگی ، زایمان خانم‌های سزارین ، زایمان خانم‌های ، درد ، نوزاد بر شدت ، مداخله تماس پوستی مادر

مقدمه: اندوه پس از زایمان شایع‌ترین اختلال خلقی پس از زایمان است و در صورتی که علائم آن بیش از دو هفته ادامه یابد، باید به افسردگی اساسی مشکوک شد. پیشگیری از آن می‌تواند در سلامت روانی خانواده در سال‌های آتی مؤثر باشد. یکی از روش‌های کاهش اندوه پس از زایمان می تواند تماس پوستی باشد. لذا مطالعه‌ای با هدف «تعیین تأثیر تماس پوستی مادر ونوزاد بر شدت اندوه پس از زایمان خانم‌های سزارین شده» انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش کارآزمایی بالینی بر روی 79 خانم سزارین شده صورت گرفت. انتخاب اولیه بیمارستان‌های مورد مطالعه جهت تعیین دو گروه تجربی (40 نفر) و شاهد (39 نفر) به طور تصادفی انجام گرفت و هر 5 روز یک بار جای دو گروه عوض می‌شد. در گروه تجربی، تماس پوستی روزانه به مدت 30-20 دقیقه صورت می‌گرفت. اندوه پس از زایمان با استفاده از ابزار افسردگی زونگ بررسی شد. وضعیت خلقی مادران در روزهای سوم، چهارم و دهم پس از سزارین ارزیابی گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون‌های تی دانشجویی و رگرسیون انجام شد.نتایج: نتایج نشان دادکه اختلاف معنی‌داری بین میانگین شدت اندوه پس اززایمان روز چهارم (02/0= P) ودهم(009/0=P) در دو گروه وجود داشت. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که تنها، متغیر گروه (تماس پوستی مادر ونوزاد) و طول مدت شیردهی بر شدت اندوه پس از زایمان مؤثر بودند.بحث و نتیجه‌گیری: براساس پژوهش، مداخله تماس پوستی مادر ونوزاد روشی سالم و اقتصادی در کاهش شدت اندوه پس از زایمان مادر است. لذا پیشنهاد می‌گردد این روش جهت تأمین سلامت روانی مادر و نوزاد به کار رود.

خلاصه ماشینی:

"Domberowski در این راستا پژوهشی با هدف تعیین تأثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بر شدت اندوه پس از زایمان خانم‌های سزارین شده بیمارستان‌های شریعتی و بهشتی اصفهان در سال 1380 انجام شد. به این معنا که تماس پوستی مادر ونوزاد سبب کاهش شدت اندوه پس از زایمان شده است و همچنین هرچه طول مدت هر جلسه شیردهی بیشتر بود شدت اندوه پس از زایمان کاهش داشت. میانگین شدت اندوه پس از زایمان روز دهم نسبت به روز چهارم گروه تجربی کاهش معنی‌دار داشت در صورتی که در گروه شاهد این کاهش معنی‌دار نبود اما اختلاف معنی‌داری بین اختلاف میانگین‌های دو گروه وجود نداشت. احتمالا تماس پوستی مادر و نوزاد به عنوان روش انحراف فکر می‌تواند در کاهش شدت درد مادران مؤثر باشد که البته به تحقیقی جداگانه برای اثبات این مسئله نیاز است . نتایج نشان داد که میانگین اندوه پس از زایمان روزهای سوم (04/0=p) ، چهارم (02/0=p) و دهم (009/0=p) گروه تجربی کمتر از گروه شاهد بوده و تنها طول مدت هر جلسه شیردهی و تماس پوستی مادر و نوزاد بر شدت اندوه پس از زایمان مؤثر بودند. Irwin: "Complication of pregnancy, Medical, surgical, Gynecological, psychosocial, and perinatal"(4th ed. : Depression in mother and maternal attachment-results from a fallow- up study at 1 years postpartum. : Postpartum maternity blues as reflection of newborn nursing care in Japan."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.