Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی همه گیرشناسی و علت شناسی اقدام به خودکشی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در بین مراجعین اورژانس بیمارستان 22بهمن نیشابور در سال 1382

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 117 تا 126)

کلیدواژه ها :

ﺧﻮدﻛﺸﻲ ،متغیرهای جمعیت شناختی ،علت شناسی ،همه گیرشناسی

کلید واژه های ماشینی : اقدام به خودکشی، زنان، علت، مراجعین اورژانس بیمارستان، علت‌شناسی اقدام به خودکشی، پژوهش، بررسی همه‌گیرشناسی و علت‌شناسی اقدام، بهمن نیشابور، سنی، بیشترین میزان خودکشی

مقدمه: خودکشی مرگی است که عمد‌ا به دست خود شخص حاصل می شود.آمارسازمان بهداشت جهانی نشان می دهدکه سالانه یک میلیون نفردرسراسر جهان به علت خودکشی فوت و10 تا20 برابرنیزاقدام به خودکشی می کنند. سازمان بهزیستی کشوراعلام کرد: رتبه جهانی ایران درخودکشی 58 بوده ونرخ خودکشی 9 نفردر هرصد هزارنفر می باشد و1% کل مرگ میرها را شامل شده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضریک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که با هدف مشخص نمودن میزان، علل وروش های اقدام به خودکشی وارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی (سن،جنس، میزان تحصیلات،محل سکونت،شغل و‌غیره) در بین مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان 22 بهمن نیشابور صورت گرفت. در فاصله زمانی 6 ماه کلیه موارد اقدام به خودکشی در نیشابور که به بیمارستان 22 بهمن مراجعه نمودند و نمونه پژوهش می باشند با استفاده از یک پرسش نامه مورد مصا حبه قرار گرفتند.سپس داده ها با استفاده از آمارتوصیفی ونرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج: پژوهش نشان داد که از 207 مورد اقدام به خودکشی 1/69 % زن ، 8/62 % شهری ، 54% متاهل بوده وبیشترین میزان خودکشی در محدوده سنی 25-16 سال (2/66% ) می باشد .از نظر میزان تحصیلات 2/52% در گروه ابتدائی و6/25% با تحصیلات دیپلم بودند .از نظر شغل بیشترین مورد، درزنان خانه دار 9/31% و سپس در افراد بیکار 6/25% بود. بیشترین روش خودکشی استفاده از دارو (8/77% ) و بعد سموم (13%) بوده وبیشترین علت اقدام به خودکشی، اختلاف با همسر وخانواده همسر(1/27% )سپس هشدار به اطرافیان 4/17% وکمترین علت شکست تحصیلی 5/0% وآزار جسمی 1/0% بوده است. همچنین بیشترین زمان حادثه ساعت 12- 6 بعداز ظهر بوده است.آزمون های آماری نشان داد که بین متغیرهای سن، وضعیت تاهل ، تحصیلات، علت وروش خودکشی با اقدام به خودکشی ارتباط معنی داری وجود دارد.بحث: اقدام به خودکشی با استفاده از روش های مختلف ازمسائل مهمی است که امروزه جامعه ما رادرگیرنموده است ، لذا مسئولین بایستی تاکید وتوجه بیشتری را به آن معطوف داشته وبرنامه هایی رادر جهت شناسایی عوامل خطرساز وراه های پیشگیری طرح واجراء نمایند

خلاصه ماشینی:

"روش پژوهش در راستای اهداف طرح پژوهشی ، مشخص کردن میزان( موارد)، علت و روش های اقدام به خود کشی و ارتباط آن با متغیر های جمعیت شناختی در بین مراجعین به اورژانس بیمارستان 22 بهمن نیشابور بعد ازتهیه وتدوین پرسش نامه ای شامل15 سئوال وتعیین وتایید روایی وپایائی آن، مصاحبه با افراد مراجعه کننده به مرکز اورژانس به علت اقدام به خودکشی ویا همراهیان آنها در شیفت های مختلف توسط مجریان طرح وپرسنل آموزش دیده در این خصوص، صورت گرفت واطلاعات جمع آوری گردید. بحث نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که اکثریت(1/69%) موارد اقدام به خودکشی درمراجعین اورژانس 22 بهمن نیشابور را زنان شامل می شدند که از نظر آماری نیز ارتباط معنی دار بین جنس واقدام به خودکشی وجود داشت(0001/0p< ). این یافته با نتیجه ای که در بررسی دیگر در نیشابور انجام شده همخوانی دارد ،در آن تحقیق نیز مشاهده شده بود که 5/69 درصد موارد مسمومیت های ناشی از اقدام به خودکشی در بین زنان بوده است (16). یافته های پژوهش همچنین بیانگر این مسئله می باشد که اقدام به خودکشی در بین اشخاصی که پدر 5/41% و یا مادر 9/60% آنها بیسواد هستند به طور معنی داری از نظر آماری بیشتر است. یافته ها نشان داد که در اکثریت موارد اقدام به خودکشی روش مورد استفاده قرص (خوراکی) بوده است ،که این می تواند به علت دسترسی آسان دارو در محیط خانواده وبی توجهی خانواده در نگه داری آن در منزل باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.