Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مشکلات و میزان تمایل خانواده جهت پذیرش و نگهداری بیماران روانی در منزل پس از ترخیص از بیمارستانهای روان پزشکی شهرستان مشهد

نویسنده:

مقدمه: بررسی اسناد به جای مانده نشان می دهد که پدیده بیمار روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و نگرش و برخورد جامعه با آن همواره در حال تحول و دگرگونی بوده است. شروع مشکلات روانی و اثرات سوء آن در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی با رشد جمعیت و شهرنشینی روبه افزایش بوده و هیچ قوم و ملتی از ابتلا به این اختلالات در امان نمی باشد. با توجه به این که مشارکت خانواده ها در مراقبت و توانبخشی بیماران روانی به عنوان یک عامل کلیدی در درمان موفقیت آمیز آنان در تمام دنیا امری پذیرفته شده است، این پژوهش طراحی شده است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور تعیین مشکلات و میزان تمایل خانواده جهت پذیرش و نگهداری بیماران روانی در منزل پس از ترخیص از بیمارستان در بیمارستان های روانی شهرستان مشهد طی سال های 82-1380 انجام شده است. 658 بیمار ترخیص شده از بیمارستان به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند و خانواده های آن ها با استفاده از پرسشنامه از پیش ساخته شده، مورد مصاحبه قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری آنالیز واریانس و مجذور کای استفاده شد (P=0.000). نتایج: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد 23.9 درصد خانواده ها تمایل «زیاد»، 53.8 درصد تمایلی در حد «متوسط» و 22.3 درصد خانواده ها نیز هیچ تمایلی به پذیرش بیمار نداشتند. همچنین در خانواده هایی که آگاهی بیشتری در مورد نحوه برخورد با بیمار و رضایت بیشتری در مورد برآورده شدن نیازهایشان توسط دولت و بیمارستان وجود داشته است (P=0.02)، میزان تمایل آن ها به پذیرش بیمار در خانواده بیشتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که بین نوع سرپرستی، ارتباط بیمار با اعضای خانواده،‌ علایم بیماری، میزان توانایی بیمار در انجام امور مربوطه به خود و خانواده، نوع واکنش خانواده به علایم با میزان تمایل خانواده به پذیرش ارتباط معنی داری وجود دارد. بحث: با توجه به این که وجود مسایل و مشکلات در خانواده می تواند تاثیر جدی بر میزان پذیرش بیماران در خانواده و نهایتا تاثیر بر بهداشت روانی جامعه داشته باشد. پیشنهاد می شود، در هنگام درمان و بازتوانی بیماران، آسیب شناسی خانواده ها نیز دقیقا مورد ارزیابی قرار گیرد. به علاوه به منظور افزایش امنیت و پذیرش بیمار در خانواده، ایجاد امکانات و مشاوره های بهداشت روانی در جامعه لازم و ضروری به نظر می رسد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.