Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی پایانی و روایی مقیاس افسردگی - شادکامی در کارکنان دادگستری شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 87 تا 96)

مقدمه: این تحقیق با هدف بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی- شادکامی در کارکنان دادگستری شهر اصفهان انجام شده است. روش کار: از میان 900 نفر کارکنان دادگستری این شهر، 200 نفر که 134 نفر مرد و 66 نفر زن بودند، به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. میانگین سنی آنها 33.7 با انحراف استاندارد 10.6 بود و دامنه سنی آنها بین 21 و 56 در نوسان بود. میزان تحصیلات آن ها نیز از دیپلم تا فوق لیسانس بود. همه آزمودنی ها در یک جلسه پرسش نامه 25 گویه ای افسردگی- شادکامی و پرسش نامه شادکامی آکسفورد و مقیاس افسردگی بک را تکمیل کردند. نتایج: بررسی همسانی درونی پرسش نامه نشان داد که همه گویه ها همبستگی بالایی با نمره کل دارند، آلفای کرونباخ 0.94 و پایایی بازآزمایی پس از دو ماه 0.72 به دست آمد. به علت همبستگی بالای مقیاس با پرسش نامه شادکامی آکسفورد و مقیاس افسردگی بک روایی ملاکی مقیاس تایید شد. تحلیل عوامل به استخراج 5 عامل با ارزش ویژه بالاتر از 1 منجر شد که در مجموع 63.23 درصد واریانس را تبیین می کنند، اما از آن جا که اولین عامل با ارزش ویژه 10.72 بیشتر واریانس (42.91 درصد) را تبیین می کند، از یک مدل تک عاملی استفاده گردید. نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق نشان داد که مقیاس افسردگی- شادکامی ابزاری پایا و روا برای سنجش شادکامی در جمعیت ایرانی است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.