Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی سطح سلامت روان در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 141 تا 148)

مقدمه: توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی فردی و اجتماعی و شغلی حایز اهمیت است. عدم توجه به سلامت روان یکی از عوامل مهم در کاهش کارآیی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی، خصوصا در خدمات حرفه ای، می باشد. با توجه به نقش پرستاران در سیستم بهداشتی درمانی و لزوم انگیزه کاری بالای آنها برای ایجاد امنیت بهداشتی برای این قشر عظیم و مراجعین آنها، تحقیقی به منظور بررسی سلامت روان پرسنل پرستاری بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجام شد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی و مقطعی می باشد که روی 200 نفر از پرسنل پرستاری که به صورت چند مرحله ای احتمالی انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل ویژگی های دموگرافیک، پرسش نامه سلامت عمومی -28 بود. یافته ها: یافته ها از لحاظ سطح سلامت روان نشان داد که 43% از نمونه ها دارای علامت و 57% از آن ها بدون علامت بودند. بین سلامت روان و ویژگی های دموگرافیک از قبیل وضعیت تاهل، تعداد فرزندان و رضایت از وضعیت اقتصادی ارتباط معناداری وجود نداشت. اما بین سلامت روان و متغیرهای سابقه کار، اضافه کار و نوبت کاری رابطه با معنادار بود. بحث و نتیجه گیری: میانگین نمره سلامت روان نمونه ها 23.29 بود که در مقایسه با جمعیت عمومی در ایران، رقم بالایی می باشد. سلامت روان پرستاران به دلایل متعددی نسبت به سایر مردم جامعه در معرض خطر است. با توجه به یافته های تحقیقات موجود از مهم ترین دلایل می توان به ماهیت استرس زای این حرفه، فشار کاری، مواجه شدن با موقعیت های غیرمترقبه، نوبت های کاری، عوامل سازمانی و عوامل فردی اشاره کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.