Skip to main content
فهرست مقالات

ارائه شیوه‌نامه‌ای به‌منظور حفظ دانش بومی در کتابخانه‌های روستایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 243 تا 264)

مقدمه: دانش بومی،دانش محلی، سنتی یا قومی است که ماهیت آن تجربی،شفاهی وذهنی است. تدوین آن دشوار است چرا که دانشی ضمنی و پنهان است با ظهور علم نوین و پیشرفت جوامع مورد غفلت قرار گرفته و در معرض نابودی است. این جنوبی در کتابخانه‌های روستایی انجام گرفت مطالعه با هدف پیشنهاد و ارائه الگویی به‌منظور مستندسازی، حفظ و اشاعه دانش بومی روستاییان خراسان. روش‌شناسی: این مطالعه کیفی به‌روش نظریه زمینه‌ای انجام شد. داده‌ها به‌کمک ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته از نمونه‌ها گردآوری شد. نمونه را بیست مرد و ده زن روستایی، هشت کتابدار و سه نفر مطلع از دانش بومی استان خراسان جنوبی تشکیل داد. روایی پژوهش به‌کمک بازخورد همتایان و توضیح مفصل و غنی و داوران بیرونی تایید شد. پایایی پژوهش نیز از طریق تصویربرداری و ضبط صدا و یاداشت‌برداری واژه‌به‌واژه با آوانگاری تقویت شد. یافته‌ها: یافته ها نشان داد سازمان‌های بسیاری می‌توانند به‌منظور حفظ و اشاعه دانش بومی فعالیت کنند. دراین‌میان، کتابخانه‌های روستایی می‌توانند در بین سازمان‌ها نقش موثری ایفا کنند؛ چون نزدیکترین مراکز دانش در روستا هستند و با ایجاد انگیزه و افزایش مهارت‌های تخصصی، فنی، پژوهشی و کلامی به کتابداران و همچنین با مستندسازی دانش بومی به‌هر دو صورت رقومی و چاپی می‌توانند در نقش هماهنگ‌کننده ظاهر شوند. نتیجه گیری: شیوه‌نامه به‌دست‌آمده مهم‌ترین نتیجه حاصل از این پژوهش بود. این شیوه‌نامه بر چهار اصل تخصص، تعهد، تعامل و تعادل استوار است. از طریق این شیوه‌نامه، ده مرحله شناسایی، انتخاب، یادگیری، ارتباط، اقدام، پیاده‌سازی، بازبینی، ثبت، سازماندهی و دسترسی، به‌منظور مستندسازی، حفظ و اشاعه دانش بومی روستاییان به کتابخانه‌های کتابخانه روستاییروستایی خراسان جنوبی ارائه داده شده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.