Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی و اولویت‌بندی موانع جریان دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی بر اساس مدل بلوغ مدیریت دانش مرکز بهره‌وری و کیفیت آمریکا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 129 تا 146)

مقدمه: مدیریت دانش در سازمان، فرایند ایجاد، توزیع و به‌کار بردن دانش برای اهداف سازمانی را هدایت می‌کند. شناخت نقاط ضعف و موانع عوامل موفقیت جریان دانش در سازمان، می‌تواند بر روند مدیریت دانش تاثیر گذارد. از این‌رو پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت‌بندی موانع جریان دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش مرکز بهره‌وری و کیفیت آمریکا می‌پردازد. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل 184 نفر از مدیران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها می‌باشند که همه آنها با سرشماری در پژوهش شرکت داده شدند. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته انجام شد. یافته‌ها: موانع جریان دانش از نظر درجه اهمیت به ترتیب اولویت؛ عوامل مدیریتی با میانگین 72/ 5 در رتبه اول، بعد منبع دانش با میانگین 17/ 5 رتبه دوم، بعد عوامل سازمانی با میانگین 67/ 4 رتبه سوم، بعد عوامل زمانی با میانگین 37/ 4 رتبه چهارم، بعد کانال‌های ارتباطی با میانگین 22/ 4 رتبه پنجم، بعد عوامل فردی با میانگین 21/4 رتبه ششم، بعد عوامل فناوری با میانگین 92/ 3 رتبه هفتم و بعد ویژگی‌های دانش با میانگین 72/ 3 رتبه هشتم قرار دارند. از نظر رتبه‌بندی موانع ابعاد جریان دانش با سطح بلوغ مدیریت دانش، به ترتیب بیش‌ترین موانع، سطح نوآوری، سطح بهینه‌سازی، سطح استانداردسازی، سطح توسعه و سطح شروع می‌باشند. نتیجه‌گیری: کتابخانه‌های دانشگاهی در گام‌های اصلی چرخه مدیریت دانش با موانع و گلوگاه‌هایی مواجه هستند. اگرچه این موانع در کل ابعاد جریان دانش وجود دارد اما این موانع در بعد مدیریتی از دیگر عوامل ملموس‌تر است. بنابراین توجه به شاخص‌های رهبری کارآمد، سبک درست مدیریت، حمایت سازمانی، توجه به کارکنان دانشی، برای رفع موانع ضروری می‌باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.