Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر آموزش‌های کارتونی بر مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر بیرجند

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (7 صفحه - از 73 تا 79)

پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر آموزش‌های کارتونی بر مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر بیرجند انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی 93-1392 است. تعداد 60 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مهارت­های زندگی خدادادی (1390) و مجموعه کارتون‌های آموزشی پخش‌شده در شبکه پویا سیما تحت عنوان مهارت‌های زندگی بود. برای تجزیه­ و تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده ‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین نمره مهارت‌های زندگی در گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین نمرات مهارت‌های زندگی در گروه آزمایش و گواه دختران تفاوت معناداری وجود ندارد ولی بین نمرات مهارت‌های زندگی در گروه آزمایش و گواه پسران تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می­شود با توجه به اهمیت انیمیشن و آموزش کارتونی و نقش تاثیرگذار آن­ها بر افراد، برای ارتقای و آموزش مهارت­های زندگی از این روش استفاده شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.