Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی توانمندسازی بر انگیزه‌ی کاری کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان فردوس

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (6 صفحه - از 89 تا 94)

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین توانمندسازی و انگیزه‌ی کاری کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار شهرستان فردوس بود. بدین‌منظور، در این بررسی علی-مقایسه‌ای، 120 کارمند ورزشکار و غیرورزشکار شهرستان فردوس به‌طور تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها توسط پرسشنامه‌های استاندارد توانمندسازی اسپریتزر و انگیزه‌ی کاری رابینسون جمع‌آوری گردید. داده‌های به‌دست‌آمده به‌وسیله‌ی آزمون‌های تی-مستقل و ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌س (نسخه 16) و در سطح معناداری (05/0P<) مورد آنالیز و آزمون قرار گرفتند. ارتباط معنادار و مثبتی بین توانمندسازی و انگیزه‌ی کاری وجود داشت (05/0P<). افزون‌براین، اختلاف معناداری نیز میان ورزشکاران و غیرورزشکاران در میزان توانمندسازی و انگیزه‌ی کاری وجود داشت (05/0P<)؛ درصورتی‌که، این تفاوت‌ها بین زنان و مردان معنادار نبود (05/0P>). یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که توانمندسازی و انگیزه‌ی کاری ارتباط معناداری با میزان سطح فعالیت‌فیزیکی دارند و باید در کارکنان سازمان‌ها موردتوجه قرار گیرند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.