Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر احساس امیدواری و بهزیستی روانشناختی بیماران ویتیلیگو

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 133 تا 142)

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر احساس امیدواری و بهزیستی روانشناختی بیماران مبتلا به ویتیلیگو(پیسی) بود. روش: این پژوهش نیمه­آزمایشی، از نوع پیش­آزمون - پس­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعه کنندگان مرد و زن مبتلا به پیسی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت ابوالفضل و مطب دکتر شرقی متخصص پوست شهرستان کاشمر در سال 1395 بودند، نمونه تحقیق با روش نمونه­گیری در دسترس و داوطلبانه، تعداد 30 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه­ی احساس امیدواری اشنایدر و بهزیستی روانشناختی ریف بود. جهت تحلیل داده­ها، از نرم افزار spss-22 و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) استفاده شد. یافته ها: یافته­های نشان داد که میانگین نمرات امیدواری و بهزیستی روانشناختی در پس­آزمون گروه آزمایش به طور معناداری از میانگین نمرات پس­آزمون در گروه کنترل بالاتر است. نتیجه ­گیری: روان درمان مثبت نگر بر افزایش امیدواری و بهزیستی روانشناختی بیماران ویتیلیگو موثر است. لذا می­تواند به عنوان یک رویکرد درمانی مورد توجه قرار گیرد


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.