Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه آرش کمانگیر در حماسه‌های ملی ایران

نویسنده:

(14 صفحه - از 27 تا 40)

آرش ییی از پهلوانان مشهور حماسه های ملی ایران است که از او همواره در منابع گوناگون بهعنوان نماد میهن پرستی آزادگی و از خودگاشتگی یاد شده است. او کسی است که در هنگامة جنگ های ایران و توران طبق توافق طرفین تیری را به بهای جان خویش پرتاب کرد تا نقطة فرود آن مرز دو کشور تعیین شود و ستیزه ها و دشمنی ها پایان یابد؛ بنابراین نقش و خویشیاری اصلی او تعیین مرز و پایان دادن به ستیزه گی هاست. در مورد حماسة آرش از دیرباز پژوهش هایی انجام شده اما در خصوص نقش و جایگاه آرش کمانگیر در حماسه های ملی ایران کمتر سخن گفته شده است. در این جستار بر اساس روش توصیفی تطبیقی و با شیوة تحلیل محتوا شخصیت آرش کمانگیر در دورة باستان و میانه بررسی شده و یافته های پژوهش که بر اساس واکاوی منابع حماسی و تاریخی داده های باستانشناسانه و گزارشهای پژوهندگان انجام گرفته به روشنی نشان میدهد که آرش کمانگیر نقش مهمی در تعیین مرز داشته و از اهمیت و جایگاه ارزشمندی در این زمینه برخوردار بوده است؛ همچنین شاید آرش نامبرده شده در بخش داستان اشکانیان در شاهنامه که تبار او به اشیانیان میرسد از دودمان آرش کمانگیر باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.