Skip to main content
فهرست مقالات

جم پادشاهی آرمانی و آراینده جهانی نو؛ (ورجمکرد)

نویسنده:

(24 صفحه - از 47 تا 70)

روایات مربوط به اسطورة جم بعد از جدا شدن ایرانیان از هندیان در دو مسیر مجزّا و موازی به هستی خود ادامه میدهد: 1. جم نخستین یا ییی از نخستین پادشاهان ایرانی و سازندة آرمان شهر و ایجادکنندة دوران طلایی است که بعد از صدها سال پادشاهی و ایجاد خدمات اجتماعی مرتیب گناه شده و از پادشاهی خلع و کشته میشود؛ 2. جم منجی بشریت و سازندة دژ (ورجمکرد) برای حفظ نسل جانداران از زمستان یا بارانی سهمگین است که دیو ملکوسان به وجود می آورد و آرایندة جهانی نو. از آنجا که جمشید در متون زردشتی از جملة بی مرگانی بوده که به دلیل ارتیاب گناه میرنده می شوند به نظر میرسد جمشید نیز چون گرشاسب از منجیان پیش از زردشت بوده باشد که با آمدن آیین زردشت و ظهور منجیان سه گانة زردشتی از اهمّیّت رستاخیزی و نجات دهندگی او کاسته شده است. در این مقاله به بررسی و مقایسة روایات مربوط به این اسطوره در متون هندی و ایرانی و نیز به روایت ورجمکرد و ویژگی های آن در متون کهن و مقایسه با روایات مشابه در اساطیر ایران و دیگر ملل پرداخته شده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.