Skip to main content
فهرست مقالات

بدن به مثابه عرصة نبرد طبقاتی بررسی و نقد کتاب کالیبان و ساحره

نویسنده:

سیلویا فدریچی در کالیبان و ساحره به بررسی نقش ساحره کشی در توسعة جهان بورژوایی و به ویژه در شکل گیری انضباط جنسی سرمایه داری می پردازد. این شکل از انضباط در تداوم دیگر اشکال رویه های انضباطی بود که نظم اقتصادی مدرن بر حیات اجتماعی انسان تحمیل می کرد. لیکن هدف سرمایه داری از ایجاد و تقویت انضباط جنسیتی با اهداف دیگر رویه های انضباطی متفاوت بود. سرمایه داری می خواست با رام سازی و انقیاد زنان آنان را از حوزة اشتغال غیرخانگی بیرون رانده و با محصورکردن زنان در درون خانه، فعالیت های تولیدی آن ها را در حوزة بازتولید نیروی کار محدود و منحصر سازد. تحقق چنین امری بیش از هر چیزی مستلزم خنثی سازی عاملیت اجتماعی زنان از طریق سلب مالکیت آن ها از بدن هایشان و تبدیل زنان به ماشین تولیدمثل برای سرمایه داری بود. در این میان ساحره ها تبدیل به نمود اصلی سرکشی زنانه شدند و هر مرحلة جدیدی از مصیبت و فلاکت اقتصادی در تاریخ سرمایه داری توام بود با نوعی انتقام گیری جمعی از ساحره ها به عنوان عوامل شیطانی و مرموزی که به شکلی ناشناخته مقصر تشدید یا شکل گیری اشکال جدید مصیبت جمعی تلقی می شدند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.