Skip to main content
فهرست مقالات

دین، علوم و معارف بشری

نویسنده:

(2 صفحه - از 18 تا 19)

کلید واژه های ماشینی : دین ، علوم و معارف بشری ، فهم ، شریعت ، فقیه ، فقهی ، اجتهاد ، انسان ، قرآن ، دریا

خلاصه ماشینی:

"علم فقه محدوده‌ای است که تنها از راهها و طرق ویژه‌ای می‌توان به آن وارد شد و به جست وجو پرداخت‌ و«میزان دقت فقیه در امر استنباط هرگز تابع میزان حساسیت‌ او نسبت به پاسخی که در انتظار آن به سر می‌برد نیست»!و اما اینکه فقیه پیش فرضهای ناخودآگاه و اطلاعات عمومی‌ بایسته‌ای را داراست و مثلا ناخودآگاه و اطلاعات عمومی‌ بایسته‌ای را داراست و مثلا ناخودآگاه و دور از هر جریان‌ علمی و اندیشه‌ای،به فلسفهء آزادی و برابری انسانها معتقد است و یا نظام فقر و غنا را در حال جنگ می‌داند و امید پیروزی فقر بر غنا را دارد-آن هم به علت اینکه خود ذاتا انسان آزاده‌ای است و یا طعم تلخ فقر را در حیات خویش تجربه‌ کرده است-و این اطلاعات و پیش‌فرضها در امر استنباط او از متون دینی مدخلیتی تام دارند،نمی‌تواند دلیل این مدعا باشد که استنباط در اجتهاد فقهی در پرتو علوم و معارف‌ بشری میسر است! سود می‌جوید،علم اصول فقهخ،کلیدی است که به‌ کمک آن باب اجتهاد و افتاء و پژوهش فقاهتی باز می‌شومد اما فقیه برای روشن ساختن فضای تاریک و مبهم استنباط به‌ چراغی که پیش پای خویش را ببیند نیازمند است و آن چراغ‌ همانا مقبولات و پیش‌فرضهایی است که برخی بدیهی و برخی‌ القا شده از ناحیهء دین و نظام عقیدتی آن می‌باشند و نه از سوی‌ علوم بشری!-به مفهوم وسیع آن-دیگر اینکه هم صدا با نویسندهء محترم باید گفت که امروزه با توجه به شرایط خاص‌ اجتماعی و دروان نیازمندی به پژوهش پیرامون ابعاد اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فلسفی دین،بر همهء متفکران‌ پژوهشگر بایسته است که چونان همیشه و افزونتر از همیشه ب‌ تحقیق و تعمیق در متون دینی بپردازند و با روشهای مختص‌ هر علم در قلمرو علوم دین بر باروری و شکوفایی افزونتر علوم‌ دینی بیفزایند."

صفحه: از 18 تا 19