Skip to main content
فهرست مقالات

بحران چیست و چه وقت بروز می کند؟

نویسنده:

مترجم:

(4 صفحه - از 20 تا 23)

خلاصه ماشینی:

"ارزش این نظریه‌ نه تنها در تبیینی است که از حرکتهای دوری اقتصاد سرمایه‌داری می‌کند،بلکه حتی بیش از آن در جای دادن این‌ حرکتها در زمینهء سیر کلی تاریخی است که موجب می‌شود بحران نهایی مرحله‌ی تعیین کننده از ماقبل تاریخ انسان به‌ تاریخ او باشد. ب این وصف ظاهرا شایستهء تأمل‌ترین‌ تبیین از تغییراتی است که در سدهء نوزدهم در جهان روی داد و بروز کسادی بزرگ اقتصادی سال 9291 بر اعتبار آن افزود البته از آن پس انعطاف اقتصاد سرمایه‌داری همراه با نظریه‌های جدید جان مینارد کینز به میزان زیادی از نفوذ مارکس کاست. این دیدگاهها پشتیبان این‌ عقیده است که نوزایی نمی‌تواند گسلی تند در چشم‌انداز سده‌های میانه باشد،بلکه بیشتر باید به عنوان شکاف عمیق‌ ثابتی در نظر گرفته شود که حدود 0051 به این ابعاد رسید و از این رو ناگزیر شده‌ایم آن را دگرگونی بنیادی در نگرش‌ انسان دربارهء آ دم و عالم به شمار آوریم لازم به گفتن نیست‌ تغییرات ناگهانی شدیدی رخ داد و کش مکش میان آرمان‌ جمهوریخواه که در فلورانس و نیز رایج بود،و خودکامگی‌ای که حاکم میلان در سر داشتند،حال و هوای‌ مساعدی برای پیدایش اسانگرایی جدید ایجاد رد (بارون‌61،5591). البته معنای این سخن این‌ نیست که این گونه بحرانها همیشه به آسانی بازشناخته‌ می‌شود،بحرانهای اقاصدی را غالبا نمی‌توان به جا و به موقع‌ تشخیص داد،مگر بحرانهایی که گذشته باشد،نمونهء آنها: دگرگونیهای اقتصادی که پس از طاعون در اروپا روی داد،یا انقلاب قیمتها در سدهء شانزدهم که صابح نظارن را به کلی‌ سر در گم کرد."

صفحه:
از 20 تا 23