Skip to main content
فهرست مقالات

آنارشیسم

نویسنده:

مترجم:

(4 صفحه - از 19 تا 22)

کلید واژه های ماشینی : آنارشیسم ، سیاسی ، آنارشیستی ، اجتماعی ، دولت ، اخلاق ، حکومت ، اقتدار ، اقتصادی ، عقاید

خلاصه ماشینی:

"گرایشهای گوناگون اگر چه گرایشهای گوناگون اشتراکی و فردگرایی‌ جمع‌گرایی و تعاون‌گرایی آنارشیسم،تمایزاتی با یکدیگر دارند با این حال تمام مکاتب آنارشیستی در اصول بنیادین‌ خود یعنی آزادی فرد و نفی حکومت و دولت و کلیهء نهادها جابر،دارای وجه اشتراکی هستند. این عقاید را که‌ در باب مبارزهء طبقاتی و تأکید بر آزادی اقتصادی طبقهء کارگر یا زیر نفوذ عقاید مارکسیستی قرار دارد و به عنوان ابزاری‌ برای رسیدن به اهداف خود منکر فشار از طریق دستگاه‌ احزاب پارلمانی و دیکتاتوری در دوران انقلاب است. شارل فوریه‌02،بر الگوی جمعیتهای کوچک‌12و اجتماعات کشاورزی داوطلب و آزاد که هیچگونه اجبار و اقتداری بر آنان حاکم نبوده و همچنین بر اشکال گوناگون‌ کار مناسب برای حال آنها که با خواسته‌های طبیعی انسانی‌ مطابق بوده باشد تأکید می‌ورزید،در حالی که گادوین در تمام این موارد تنها در متقاعد کردن دیگران کوشش می‌کرد. ویلیام تامپسون‌22که تحت تأثیر گادوین و بنتام و اوون‌ قرار داشت،از عملکرد مستقیم تولید کنندگان حمایت‌ می‌کرد و معتقد بود که برای آزادسازی آنها بدون استمداد از دولت باید از اتحادیه‌های تجاری استفاده کرد. او رؤیای انقلابی را در سر می‌پروراند که زمین و سرمایه را به دست گیرد ولی نه از طریق دولت تا رسالت سیاسی و اقتصادی خود را با آن به‌ انجام رساند(آنگونه که سوسیالیستهای دولتی مدافع آن‌ هستند)زیرا در این صورت ضرورتا بزرگ جدید و نفوذ رو به‌ رشد انحصار اقتصادی که بزرگترین خطر برای آیندهء اروپاست،بهره‌کشی وسیعتری را هم پیش‌بینی می‌کرد."

صفحه: از 19 تا 22