Skip to main content
فهرست مقالات

چالش‌های اتانازی در افراد کم‌تر از 18 سال مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (‎11 صفحه - از 173 تا 183 )

چکیده:

زمینه و هدف: موضوع اتانازی از زمان‌های بسیار دور از مسائل مهم و مورد مناقشه در پزشکی اخلاق بوده است و مدافعان و مخالفان جدی داشته و دارد. موافقان آن بر اساس فلسفه «حق» و «حق زندگی» و «حق مرگ» به آن نگرش داشته و از طرفی مخالفین با استناد به مبانی و آموزه‌ای دینی و دیگر مبانی فلسفی از جمله فلسفه «وظیفه‌گرا» و یا «فلسفه فضیلت» آن را نهی می‌کنند. بر اساس فلسفه «حق» بحث در مورد «حق انتخاب مرگ آسان» یا «اتانازی» در افراد زیر 18 سال نیز مطرح‌ شده و در سال 2014 بلژیک آن را به رسمیت شناخت که مناقشات بسیاری در مورد آن از جمله وجود حق انتخاب، توانایی انتخاب درست، توانایی تحمل این مسوولیت و داشتن صلاحیت کافی را در این مورد را به وجود آورد. مواد و روش‌ها: در این مقاله مروری روایتی، بر اساس جستجو کلمات «اتانازی» و «کودکان» در سایت‌های ایرانی و خارجی از جمله Google Scholar و PubMed در بین سال‌های 2011 تا 2017 و نیز بررسی متون، مقالات و کتب در مورد «حقوق کودکان» در منابع داخلی تلاش در جمع‌آوری مطالب و تحلیل آن شده است. یافته‌ها: در بررسی موضوع مشخص شد که تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزه‌های دینی و اعتقادی ـ اخلاقی و عرفی و نیز نگرش به مبحث «حق» در موضوع اتانازی در کودکان زیر 18 سال در کشورهای مختلف بسیار زیاد بوده و در عین حال با موضوع اتانازی در بزرگسالان نیز متفاوت و دارای پیچیدگی‌های خاص می‌باشد. ملاحظات اخلاقی: صداقت و امانت‌داری در گزارش متون و منابع، استناددهی به منابع معتبر و تلاش برای پرهیز از هر گونه سوگیری رعایت شده است. این پژوهش با هزینه شخصی انجام‌ شده و فاقد هر گونه حمایت مالی و یا وابستگی به مرکزی می‌باشد. نتیجه‌گیری: مقوله مجوز اتانازی به ‌طور عام و برای افراد کم‌تر از 18 سال به طور خاص بایستی فارغ از بحث حق فردی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین حتی توجه به اصولی مانند احترام به اتونومی افراد به دلیل محدودیت‌ها و قرائت خاص از آن در کشورها، فرهنگ‌ها و ادیان مختلف و پیچیدگی مساله مورد بحث، به تنهایی و بدون توجه به اصول سودرسانی، عدم ضرررسانی و عدالت برای تصمیم‌گیری در این خصوص کافی نبوده و مانند بسیاری از چالش‌های اخلاقی نیاز به بررسی بیشتر و جامع‌تری برای دست‌یافتن به راه‌کارهای قابل قبولی و با رویکردهای تحلیلی متنوع‌تر دارد.

Background and Aim: The issue of euthanasia has been a matter of ethical medicine since the away times in the field of ethics, and have serious advisers and opponents. Their attitudes are based on the philosophy of "right" and "the right to life" and "the right to die", and on the other hand, the opposition, based on the principles The philosophy of "duty-oriented" or "philosophy of virtue." According to the philosophy of "the right", the discussion of "the right to choose easy death" or "euthanasia" in people under the age of 18 years is also raised and In 2014 Belgium acknowledged that there were many controversies about it, including the right to choose, the right to choose, the ability to withstand this responsibility and eligibility. Enough to do this. Materials and Methods: In this article, a narrative review based on the searches of the words "Euthanasia" and "Children" on Iranian and foreign sites, including google scholar & Pupmed, between 2011 and 2017, as well as review of articles, articles and articles on "Children's Rights" in domestic sources, attempts to gather content and It has been analyzed Findings: In the review, it was determined that socio-religious differences, religious, ethical and customary doctrines, and the attitude towards the "right" issue in the issue of euthanasia in children under the age of 18 years were very high in different countries, and at the same time different from the issue of euthanasia in adults. Particular complexities. Ethical Considerations: Honesty and non-profit in the report of texts and resources, reference to valid sources and attempts to avoid any bias. This research is carried out at a personal expense without any financial support or central affiliation. Conclusion: Euthanasia license generally, and for people under the age of 18, should be considered in particular, regardless of individual rights. Also, attention to principles such as respect for the autonomy of individuals due to limitations and specifics of it in different countries, cultures and religions, and the complexity of the issue under discussion, alone and without regard to the principles of profitability, lack of financial and justice to decide on this issue It is not enough and, like many moral challenges, it needs to be more explicit and comprehensive in order to arrive at acceptable solutions with more varied analytical approaches. Cite this article as: Moosavinejad SH. The Challenges of Euthanasia in People under the Age of 18. Med Ethics J. 2018; 12(43): e16.

کلیدواژه ها:

کودکان کم‌تر از 18 سال ، توانایی تشخیص ، اتانازی

Euthanasia ، Children under 18 years of age ، Ability to diagnosis


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.