Skip to main content
فهرست مقالات

نقش دادگاه‌های ملی در داوری تجاری بین‌المللی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (34 صفحه - از 35 تا 68)

داوری تجاری بین‌المللی، برترین و موثرترین روش حل‌و‌فصل اختلافات تجاری بین‌المللی محسوب‌می‌شود. اما این شیوه حل‌و‌فصل اختلافات هنوز مستقل و خودکفا نیست و در معرض دخالت‌های متعدد دادگاه‌های ملی، به هدف اعمال نظارت و کنترل رسیدگی‌های داوری یا مساعدت به آن است. هرچند امروزه گرایش آشکاری به سمت محدودکردن موارد دخالت دادگاه‌های ملی وجود دارد، ایفای نقش آن‌‌ها در راستای حفظ حاکمیت و رعایت نظم عمومی دولت‌‌ها از یک طرف و حفظ شان و منزلت داوری و احترام به اراده آزاد طرفین آن از سوی دیگر، اجتناب‌ناپذیر‌ است.در این مقاله با هدف الهام از تجربه و عملکرد دیگر کشورها در جهت ارتقای داوری تجاری بین‌المللی در ایران، نحوه ایفای نقش دادگاه‌های ملی در داوری تجاری بین‌المللی در حقوق ایران با حقوق فرانسه به‌عنوان نمونه‌ای از کشورهای مطرح در زمینه مذکور مقایسه شده است.

صفحه: از 35 تا 68