Skip to main content
فهرست مقالات

جهانی شدن فرهنگ از نگاه دبیران

نویسنده:

(6 صفحه - از 52 تا 57)

این پژوهش در جست‌وجو و شناخت عناصر و عوامل تاثیرگذار بر نگرش دبیران، وضع فعلی مدرسه‌ها و برنامه‌های جدید، لزوم آگاهی و استفاده از وسایل ارتباطی سمعی و بصری در مدرسه‌ها بوده است. هدف از انجام مطالعه کنونی بررسی تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر نگرش تربیتی دبیران زن مدرسه‌های دوره‌ دوم متوسطه منطقه 15 آموزش‌و‌پرورش شهر تهران بوده است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار پژوهش پرسش‌نامه محقق ساخته مرکب از 34 سوال پنج گزینه‌ای در مقیاس لیکرت بود. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 185 نفر تعیین شد که بین دبیران زن شاغل در دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه منطقه ‌15 آموزش‌و‌پرورش تهران اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده با استفاده از تکنیک‌های آماری، از جمله «ضریب پیرسون»، انجام شد. نتایج نشان می‌دهند، بین جهانی شدن به‌عنوان متغیر مستقل و نگرش تربیتی دبیران به‌عنوان متغیر وابسته رابطه معنادار، در جهت مستقیم و در سطح بالا وجود دارد. براساس نتایج، هر چه برخورداری از فرهنگ جهانی بیشتر باشد، نگرش تربیتی دبیران مثبت‌تر است. همچنین روند جهانی شدن، متاثر از تعاملات رسانه‌ای جهانی، میزان کاربرد الگوهای جهانی زبان و استفاده از محصولات فرهنگی جهانی، می‌تواند تغییری در نگرش دبیران ایجاد کند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.