Skip to main content
فهرست مقالات

صکوک وکالت، ابزار مناسب تامین مالی کارآفرینی دانشگاهی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 5 تا 24)

امروزه تولید دانش و کاربرد موثر آن در تولید، به یک هدف جهانی تبدیل شده است. با وجود این، تامین مالی تولید دانش کاربردی و کارآفرینی دانشگاهی با مشکلات زیادی روبرو است. وابستگی دانشگاه به بودجه های دولتی، عدم شناخت دانشگاه از نیازها و اولویت های فضای کسب و کار، عدم حمایت های مالی دانشگاه از پژوهشگران برای بهره برداری از دانش تولیدشده، و ناکافی بودن سهم پژوهشگران از درآمدهای حاصل از تجاری سازی را می توان از مهم ترین موانع اقتصادی تجاری سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی دانست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه اسلامی برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی کارآفرینی دانشگاهی می پردازیم. در این بررسی، اوراق وکالت به عنوان ابزاری برای تامین مالی کارآفرینی دانشگاهی در بازار سرمایه ایران پیشنهاد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مزیت اوراق وکالت، امکان ایجاد سبدی متنوع و کم ریسک در کارآفرینی دانشگاهی است. اوراق وکالت پیشنهادی ابزار مناسبی برای تامین نیازهای مالی مختلف کارآفرینی دانشگاهی ازجمله تامین سرمایه در گردش و تامین مالی پروژ ه های دانش بنیان است.

خلاصه ماشینی:

در این بررسی، اوراق وکالت به‌عنوان ابزاری برای تأمین مالی کارآفرینی دانشگاهی در بازار سرمایه ایران پیشنهاد شده است. این پژوهش بر اساس روش توصیفی، به دنبال تبیین این مطلب است که از نظر فقهی، مالی و عملیاتی، امکان طراحی و انتشار اوراق وکالت به‌عنوان یک ابزار نوین مالی اسلامی در بازار سرمایة ایران با توجه به اهمیت تجاری‌سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی و موانع اقتصادی ذکرشده وجود دارد. اما با وجود این حجم انتشار و تنوع اوراق بهادار اسلامی در بازارهای جهانی، تاکنون در بازار سرمایه ایران از بین انواع ابزارهای مالی اسلامی، تنها اوراق مشارکت از سال 1373، اوراق اجاره از اسفند سال 1389، اوراق مرابحه از اسفند سال 1391، اوراق سلف از سال1393 و اوراق استصناع، اوراق وقف و اسناد خزانه از سال 1394 در دفعات معدود و حجم ناچیز نسبت به میزان تأمین مالی در کل کشور اجرایی شده که از این اوراق، تاکنون در زمینة کارآفرینی در کشور، استفاده نشده است. به سبب این کاستی‌ها، که در صکوکی مثل اجاره و سلف و مشارکت وجود دارد، به نظر می‌رسد اوراق وکالت می‌تواند از یک سو، برخی از مشکلات تأمین مالی کارآفرینی دانشگاهی در کشور را سامان دهد، و از سوی دیگر، با توسعة ابزارهای مالی و جذب منابع مالی، بازار سرمایة کشور را توسعه دهد. صکوک وکالت ازآن‌رو ‌که مبتنی بر عقد معین وکالت است، بسیاری از محدودیت‌ها و قیود دیگر عقد‌ها را ندارد و مزایایی دیگر از جمله تنوع‌سازی ابزارهای مالی، امکان تشکیل پرتفوی طرح‌های کارآفرینانه و کاهش ریسک غیرنظام‌مند را دارد که می‌تواند ابزار مناسبی برای تأمین مالی تجاری‌سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.