Skip to main content
فهرست مقالات

یادداشتهایی درباره شخصیت انگلیسی

نویسنده:

مترجم:

(4 صفحه - از 22 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : شخصیت انگلیسی ، طبقهء متوسط ، زنان ، احساس ، ملت طبقهء متوسط انگلیسی ، ملت ، منتقد ، یادداشتهایی دربارهء شخصیت انگلیسی ، ذهنی ، فکر

خلاصه ماشینی:

"و به دلیل اینکه برای یک موقعیت کوچک این‌ همه احساسات بی‌مورد از خود بروز می‌دهد او را سرزنش‌ کردم،کلمهء«بی‌مورد»خشم او را برانگیخت و تقریبا با فریاد گفت:«چی؟مگر احساسات آدم مثل سیب‌زمینی است که‌ آنها را این طور بسنجد؟»من از تشبیه احساسات به سیب‌ زمینی زیاد خوشم نیامد. آری این گفته مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد و اگر چه‌ هنوز هم با او موافق نیستم اما گفتم که من هم برای احساسات‌ خود همان ارزش را قائلم که او برای احساسات خود،اما آن را طور دیگری به کار می‌برم. اما آنها وجود دارند و در ادامهء استعاره باید بگویم که ماهیها عواطف انگلیسیها هستند که‌ سعی دارند خود را به سطح آب برسانند اما نمی‌دانند چطور این کار را بکنند. اما بهتر است در این مورد منظور خود را واضحتر بگوییم،آیا منظورمان نیرنگ آگاهانه‌ است؟خوب انگلیسیها در مقایسهء با دیگران،در این مورد بی‌تقصیر هستند(!)آنها کمی از بدذاتی دورهء رنسانس را در این مورد،آنها را مقصر می‌دانم،هر گاه یک انگلیسی در برابر کار نادرستی قرار گیرد،زود خود را به خرفتی می‌زند. اما برای درک‌ روحیات یک ملت،کسی به ادارهء پلیس یا اذهان نظامی‌ متوسل نمی‌شود و اگر کسی انگلیسیها را ببیند،بیشتر قانع‌ می‌شود که این اتهامات در کلیت خود بی‌اساس است(!)با این‌ حال منتقدان دست از این اتهامات برنمی‌دارند چرا؟زیرا بعضا چشم به طبقات جنایتکار دارند و بعضا از کاستیهای‌ بنیادین خاص شخصیت انگلیسیها آزرده شده‌اند. در این مورد هم انگلیسیها و هم‌ مخالفان آنها،افراط کرده‌اند و این قضیهء را مستمسک خوبی‌ قرار داده‌اند اما اشکال کار در این است که مدتی که آنها خود را سرگرم می‌کنند،دنیا نه بهتر می‌شود و نه عاقلتر."

صفحه: از 22 تا 25