Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر آموزش ابراز وجود برافزایش عزت نفس و کاهش اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان

نویسنده:

(11 صفحه - از 34 تا 44)

بررسی تاثیر آموزش مهارت ابراز « هدف از پژوهش حاضر وجود بر میزان افزایش عزت نفس و کاهش اضطراب اجتماعی بوده است. جامعة » در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان آماری، دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستا نهای شهرستان رباط کریم در سال تحصیلی 93 1392 بودند که از بین 300 نفر نمونه اولیة آ نها، 90 دانش آموز انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه آزمایشی، دارونما و گواه گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش عبارت بودند از: مقیاس عز تنفس کوپر اسمیت و مقیاس اضطراب اجتماعی. طرح پژوهشی، طرح پیش آزمون پس آزمون با دو کنترل است. نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از رو شهای آماری تحلیل واریانس نشان داد که آموزش ابراز وجود باعث افزایش عزت نفس و کاهش اضطراب اجتماعی م یشود. این تاثیر فقط در گروه آزمایشی مشاهده شد و دو گروه دیگر تفاوت معناداری در پیش آزمون و پس آزمون نداشتند. یافته های این پژوهش، موثر بودن آموزش ابراز وجود را در افزایش عزت نفس و کاهش اضطراب اجتماعی نشان میدهد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.