Skip to main content
فهرست مقالات

استاد علیقلی بیانی پژوهشگر منطق اندیشه

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(7 صفحه - از 1 تا 7)

کلید واژه های ماشینی : استاد ، استاد علیقلی بیانی پژوهشگر منطق ، مارکسیسم ، آب ، علم ، ایمان ، ایران ، آدم ، معرفت ، معرفت

خلاصه ماشینی:

"کیهان فرهنگی:استاد حقیقتا چرا در کشور ما چنین وضعی وجود داشته یعنی چطور مارکسیست‌ها توانسته بودند که تلقی‌ای به وجود آورند که علم مساوی‌ با مارکسیسم و هر چیز علمی مارکسیستی است و هر چه‌ غیرمارکسیسم خیالبافی و خرافه است؟ریشهء این‌ بیماری و انحراف را در چه می‌بینید؟ استاد بیانی:اتفاقا همین سؤالی که حضرت عالی (به تصویر صفحه مراجعه شود)فرمودید،سؤال یبود که برای خود من مطرح شده بود و مدتی روی آن فکر کردم و بالاخره جواب آن را در کتابی که بعدها نوشتم به اسم منطق ایمانیان در مارکسیسم داده‌ام. کیهان فرهنگی:جناب عالی از یکطرف مشغول امور عمرانی و فنی و به اصطلاح علوم محض مثل مکانیک‌ و هیدرولیک بوده‌اید و همچنین تحصیل فلسفه و بحث‌ و فحص پیرامون مسائل نظری هم،بخش مهمی از مشغولیت‌های شما را تشکیل داده،به عنوان کسی که‌ در زمینهء علم و فلسفه برخوردهای نزدیک و مستمری‌ داشته است بفرمایید ارتباط این دو حوزهء معرفتی را چگونه می‌بینید؟ استاد بیانی:صحبت کم کم به مسائلی رسیده که‌ قاعدتا من نباید جواب بدهم چون اساتید فلسفه باید پاسخگوی آن باشند چون همان‌طور که عرض کردم من‌ حرفهء مهندسی دارم ولی به لحاظ ذوق سلیم و برای گپ‌ زدن در این حدود و در این افق جواب می‌دهم."

صفحه: از 1 تا 7