Skip to main content
فهرست مقالات

«نامه ها...» نگاهی به مجموعه آثار 34

نویسنده:

(2 صفحه - از 47 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : معلم شهید دکتر علی شریعتی، آثار معلم شهید دکتر علی، تنظیم مجموعه آثار معلم شهید، کتاب، نامهء معلم شهید دکتر علی، لئوی آفریقایی، مجموعه آثار، نامه‌های دکتر علی شریعتی، متن اصلی نوشتهء مرحوم شریعتی، دفتر تدوین و تنظیم مجموعه

خلاصه ماشینی:

"همچنین در نامه‌های صفحات 35،48 و 53 نام‌ مخاطب(یا مخاطبین)از سوی«دفتر»حذف شده است، در صورتی که در صفحات 29،30 و 38،نام مخاطبین-که در اصل نامه هم نمی‌باشد-ذکر گردیده است؟!براستی‌ ملاک این حذف و درجها چه بوده است؟!آیا این عمل‌ برخلاف وعدهء دفتر،در ابتدای آن کتاب و تمامی مجموعه آثار منتشره نمی‌باشد که تدوین و چاپ کلیهء آثار آن شهید را با «پرهیز از هرگونه دخل و تصرف»برعهده گرفته است؟ نکتهء دیگر اینکه:بین حذف جملات و اسامی‌ای که به‌ وسیلهء«دفتر»انجام گرفته و علامت نقطه‌چین(... ! پنج نامهء محذوف این مجموعه،مجزا و به غیر از دیگر نامه‌های قبلی مرحوم‌ شریعتی،در بردارندهء 28 نامه می‌باشد8که طبیعتا تکمله و نمایان بخش انتشار نامه‌های آن مرحوم است ولی با توجه به‌ وصیت‌نامهء معلم شهید دکتر علی شریعتی و تعهد دفتر اجرای آن‌9باید گفت«خلف وعده»صورت گرفته،چرا که‌ پنج نامهء دیگر از آن مرحوم،که در هیچیک از مجموعه آثار گذشته درج نشده،در این کتاب که عنوان نامه‌ها را بر خود دارد،نیز نیامده است. و در دیگر مجموعه آثار نیامده به قرار ذیل است: -البته بدون ذکرعنوان نامه‌ها و مکاتبات آن مرحوم با افراد خارجی‌11 *نامهء معلم شهید دکتر علی شریعتی که در فروردین 56 و تقریبا دو ماه قبل از شهادت خطاب به یاران خود در حسینیهء ارشاد به رشتهء تحریر در آمده و مطلع آن این است."

صفحه: از 47 تا 48