Skip to main content
فهرست مقالات

توانمندسازی حرف های معلمان در چش مانداز آینده و ارائة مدل

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 7 تا 32)

چکیده:

توانمندسازی منابع انسانی کلید توسعه و پیشرفت سازمان‌های آموزشی در مواجهه با تغییرات جهانی است. از معلم به‌عنوان مهم‌ترین عامل تغییر در آموزش‌وپرورش یادشده است. دانشگاه فرهنگیان, به‌عنوان نوپاء در تربیت., آماده سازی و توانمندسازی معلمان, متناسب با ارزش‌های اسلامی و نیازهای جامعه, برای ورود به عرصة تعلیم‌وتربیت در چشم‌انداز آینده, نقشی اساس ی ابفا می‌کند. هدف اصلی پژوهش ارائة مدل توانمندسازی حرفه‌ای معلمان در چشم‌انداز آینده است. روش تحقیق از نوع کیفی است. جامعة آماری پژوهش عبارت است از اسناد فرادستی, استادان دانشگاه فرهنگیان استان گلستان که از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. داده‌ها با بهره‌گیری از تحلیل محتوای کیفی از اسناد بالادستی و ابزار مصاحبة نیمه‌ساختاریافته با ۲۶ نفر از استادان جمع آوری شد. بر اساس نتایج حاصله, مدل استخراجی ۶3 شاخص, ۱۹ موّلفه و ۶ بعد برای توانمندسازی حرفه‌ای معلمان در چشم‌انداز آینده دارد. ابعاد شامل محتوای برنامة درسی و آموزشی (چهار موّلفه)» سواد دیجیتالی (سه موّلفه)» اخلاق و بصیرت دینی (سه موّلفه)» بهسازی کارورزی (دو مولفه). ساختار سازمانی (چهار مولفه) توسعة دانش و مهارت‌های حرفه‌ای معلم (سه مولفه). در دانشگاه فرهنگیان شناسابی شدند. ابعاد. مولفه‌ها و شاخص‌های حاصل از مدل توانمندسازی حرفه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفی معلمان در چشم‌انداز آبنده دانشگاه فرهنگیان باشد

کلیدواژه ها:

مدل ،معلمان ،چشم انداز آینده ،دانشگاه فرهنگیان ،دانشجومعلمان ،توانمندسازی حرف های


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.