Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه جامعه شناختی کیفیت زندگی زنان خانه دار شهر تهران

نویسنده:

چکیده:

از آنجا که بخش بزرگی از جمعیت زنان ایران را زنان خانه دار تشکیل می دهند و آنها نقش مهمی در نگه داشت ارکان خانواده و تربیت فرزندان ایفا می کنند، شناسایی کیفیت زندگی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که محصور بودن زنان در حوزه خصوصی باعث می شود، بسیاری از مسائل و مشکلات آنها مورد غفلت واقع شود. مسائلی که می تواند بر روی کیفیت زندگی خانوادگی و بروز آسیب های اجتماعی جامعه تاثیر بگذارد. در این پژوهش تلاش شده است، تا با بکارگیری روش تحقیق کیفی و انجام مصاحبه های عمیق کیفی با 26 زن خانه دار 23 تا 58 سال تهرانی که ویژگی مشترک آنها تاهل و خانه داری است، کیفیت زندگی زنان خانه دار بنا به روایت و تجربه زیسته ی آنان از خانه داری مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد؛ سطح تحصیلات زنان، مادری و به تبع آن تعداد فرزندان، اعتقادات مذهبی و سنتی، میزان مشارکت و فعالیت اجتماعی، مناسبات قدرت در خانواده و میزان تسلط و استیلای مردانه و... در کیفیت زندگی زنان و مواجهه ی آنان با امور خانه داری تاثیر گذار است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، زنان استراتژی های متفاوتی را به منظور ارتقاء سطح کیفیت زندگیشان به کار می بندد که عبارتند از؛ شرکت در کلاس های ورزشی و تفریحی، عضویت در کانون های فرهنگی، برگزاری مراسم مذهبی و میهمانی های دوره ای زنانه.

خلاصه ماشینی:

1 مطالعه جامعه شناختی کیفیت زندگی زنان خانه دار شهر تهران سهیلا صادقی فسایی ٢، زهرا میرحسینی ٣ چکیده از آنجا که بخش بزرگی از جمعیت زنان ایران را زنان خانه دار تشکیل می دهند و آنها نقش مهمی در نگه داشت ارکان خانواده و تربیت فرزندان ایفا می کنند، شناسایی کیفیت زندگی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است ، چرا که محصور بودن زنان در حوزه خصوصی باعث می شود، بسیاری از مسائل و مشکلات آنها مورد غفلت واقع شود. در این پژوهش تلاش شده است ، تا با بکارگیری روش تحقیق کیفی و انجام مصاحبه های عمیق کیفی با ٢٦ زن خانه دار ٢٣ تا ٥٨ سال تهرانی که ویژگی مشترک آنها تاهل و خانه داری است ، کیفیت زندگی زنان خانه دار بنا به روایت و تجربه زیسته ی آنان از خانه داری مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. اگرچه انجام وظایف خانگی بنا بر تقسیم کار جنسیتی عمدتا برای زنان تعریف می شود و مطابق الگوهای جامعه پذیری ، زنان خود را با نقش های خانگی وفق داده اند و آن را امری طبیعی تلقی می کنند، اما به نظر می رسد که با گسترش شهرنشینی و با بالا رفتن سطح تحصیلات و ایجاد گروه های متنوع اجتماعی ، انتظارات و توقعات زنان نیز تغییر کرده است . پیشینه تحقیق : مطالعه تحقیقات پیشین نشان می دهد تا کنون تحقیقات محدودی در زمینه ی کیفیت زندگی زنان خانه دار صورت پذیرفته و بیشتر تحقیقات انجام شده در این حوزه به بررسی ارزش کار خانگی زنان و ارزش افزوده حاصل از آن ، نگرش زنان به خانه داری و تحقیقاتی نظیر این اختصاص یافته است (نظیر ندری ابیانه ١٣٨٥و ١٣٨٤،باقری ١٣٩٠، نوربخش و دیگران ١٣٨٤، بدری منش ١٣٨٥ و...

کلیدواژه ها:

کیفیت زندگی ، روش کیفی ، زنان خانه دار ، تجربه زیسته


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.