Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی با مولفه‌های سبک زندگی

نویسنده:

(26 صفحه - از 125 تا 150)

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق حاضر بررسی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی با مولفه های سبک زندگی با استفاده از چارچوب نظری بوردیو ، گیدنز، زیمل و اینگلهارت طراحی و اجرا گردیده است. به منظور بررسی این رابطه در منطقه 3 شهر تهران، 384 نفر از خانواده های ساکن این منطقه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. این تحقیق به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شده است که داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش های آماری در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق، حاکی از وجود رابطه معنی دار بین سبک زندگی کاربران مرد و زن شبکه های اجتماعی، کاربران مجرد و متاهل شبکه های اجتماعی، میزان مصرف شبکه های اجتماعی، نوع شبکه های اجتماعی مجازی و دو گروه از جوانان (جوانانی که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند و جوانانی که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده نمی کنند) می باشد.

خلاصه ماشینی:

یکی از این فن آوری های جدید که بستر مناسبی را برای تغییر سبک زندگی پدید آورده و روابط انسانی را در فضای آنلاین و آفلاین تحت تاثیرات مثبت و منفی قرار داده شبکه های اجتماعی مجازی است که مباحث مناقشه انگیز و تحقیقات دامنه داری را باعث شده است . چاوشیان (١٣٨٠) پایان نامه ای تحت عنوان "سبک زندگی و هویت "به انجام رسانده که درآن به این پرسش اساسی پاسخ داده شده است که در اوضاع و احوال فعلی کلان شهری مثل تهران که جامعه ای در حال گذر و شتاب است ، آیا می -توان خطوط تمایز و تشابه سبک های زندگی خود را بر اساس متغیرهای ساختاری تعیین نمود؟ و این فرضیه کلی را استنتاج نموده است که خصوصیات فرهنگی اعضای یک جامعه مدرن به کمک موقعیت یا ویژگی های ساختاری آنها قابل پیش بینی نیست و بین عناصر گوناگون سبک زندگی ارتباط و سازگاری معناداری وجود دارد. فرضیه ٣: به نظر می رسد بین میزان مصرف شبکه های اجتماعی و سبک زندگی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد. همینطور بوردیو شرایط عینی و شرایط فرد در اجتماع را موثر بر سبک زندگی افراد می داند و از نظر وی شرایط فردی و اجتماعی منجر به تمایزات بین افراد شده و ترجیحات متفاوتی را بین این افراد با توجه به جایگاهی که در اجتماع دارند و پیشینه اجتماعی خود از همدیگر متمایز می شوند و ویژگی های فردی و اجتماعی شان بر انتخاب آنها در استفاده از شبکه اجتماعی موثر بوده پس نوع کنش آنها نیز متفاوت می باشد.

کلیدواژه ها:

سبک زندگی ، کاربران ، شهر تهران ، شبکه های اجتماعی مجازی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.