Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی الگوی تغیبر فرهنک سازمانی و شناسایی نقاط اهرمی آن در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه استان گلستان)

نویسنده:

چکیده:

هدف از این تحقیق طراحی الگوی تغییر فرهنگک سازمانی با رویکرد اصلاح اخلاق کار در سازمانهای دولتی استان گلستان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع توسعه ای بوده و از نظر روش گرد آوری داده ها کیفی محسوب می شود,جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه سازمان های دولتی و کارکنان سازمان های دولتی استان گلستان می باشند را در بر می گیرد. شیوة نمونه گیری مطالعه نمونه گیری کیفی بوده است که به آن نمونه گیری مدفمند و یا نمونه گیری نظری نیز گفته می شود. استراتژی پژوهش در قسمت کیفی پژوهش، روش تئوری داده بنیاد (گرانده تئوری GT) است که پژوهشگر در سه مرحله اصلی این استراتژی یعنی کد گذاری باز متن مصاحبه های انجام شده با خبرگان سازمانها، کد گذاری انتخابی و کدگذاری محوری، مدل فرهنگ سازمانی را طراحی می نماید , با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی بوده، لذا امکان ارائه فرضیه در این نوع از پژوهش وجود ندارد. بدیهی است پس از طراحی مدل و مشخص شدن چارچوب ها به منظور تست روابط بین متغیرهای مدل فرضیه های پژوهش ارائه شد. براساس الگوی طراحی شده تحقیق مبتنی بر تغییر فرهنگک سازمانی با رویکرد اصلاح اخلاق کار نتایج نشان داد که مهارت های رهبری تحول گرا، کارکنان حامی تغییر، روبکرد راهبردی به اصلاح اخلاق کار، مدیریت دانش و اطلاعات تغییر، مدیریت ارزش های سازمانی، مدیربت عملکرد تغییر مدار و سازماندهی متناسب با تغییر منجر به تغییر فرهنگ سازمانی براساس رویکرد اصلاح اخلاق کار می شود.

خلاصه ماشینی:

پژوهش حاضر به منظور طراحی مدل و شناسایی مولفه ها، ابعاد و متغیرهای مدل از رویکرد کیفی استفاده می کند استراتژی پژوهش در قسمت کیفی پژوهش ، روش تئوری داده بنیاد (گراندد تئوری GT) است که پژوهشگر در سه مرحله اصلی این استراتژی یعنی کد گذاری باز متن مصاحبه های انجام شده با خبرگان سازمانها، کد گذاری انتخابی و کدگذاری محوری ، مدل فرهنگ سازمانی را طراحی می نماید . جاری سازی راهبردها در سازمان دارای سه بعد اجرایی کردن ، اجراپذیر کردن و اجرا کردن استراتژی بوده که بیانگر توسعه مدیریت راهبردها می باشد اما عارضه یابی در سازمانها نشان از این مساله دارد که بیشتر مدیران از عملکرد سازمان خود رضایت نداشته و همواره سخن از اجرای نامطلوب راهبردهای طراحی شده می گویند این عدم کامیابی ها سبب شده تا درصدد تغییر استراتژی های خود برآیند و نهایتا اینگونه تلقی می کنند که این عدم مطلوبیت عملکرد به علت گزینش نادرست استراتژی بوده است و لذا استراتژی جدیدی را می آزمایند در حالی که یک سازمان به صرف داشتن یک استراتژی خوب نمی تواند موفق شود بلکه باید به بهترین شکل استراتژی را در سازمان جاری سازد و در این میان فاکتورهای تاثیرگذار مشخص نماید از فاکتورهای اساسی در مساله جاری سازی راهبردها فرهنگ سازمانی است که نهادینه کردن فرهنگ مطلوب می تواند گام های عملی در راستای ایجاد تیم راهبری راهبرد را تسهیل نماید. پی نوشت ها 1- Organizational Culture 8- Shahrul et al 2- Choi 9- Pedro 3- Anderipoulos 10- Purposive Sampling 4- Martins and Terblanche 11- Gatekeeper 5- Korte & Chermack 12- Theoretical saturation 6- Interest in the Work 13- open coding 7- Norashikin et al منابع الوانی ، سید مهدی .

کلیدواژه ها:

فرهنگ سازمانی ، نقاط اهرمی ، سازمان های دولتی گراندد تئوری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.