Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین فرهنگ مشارکتی با مدیریت دانش و تأثیر آن‌ها در توسعه سازمانی

نویسنده:

(13 صفحه - از 26 تا 38)

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ مشارکتی با مدیریت دانش و تاثیر آن‌ها در توسعه سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه است. روش پژوهش مورد نظر از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان (630 نفر) دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 95-96 بوده که از بین آن‌ها 230 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نوناکو و تاکوچی با پایایی (96/0)، پرسشنامه فرهنگ مشارکتی دنیسون با پایایی (90/0) و پرسشنامه توسعه سازمانی لوک و کرافورد با پایایی (95/0) و روایی متخصصان برای هر سه ابزار مناسب گزارش شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) است. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر گذاری فرهنگ مشارکتی بر مشارکت سازمانی و توسعه سازمانی و همچنین تاثیر گذاری مدیریت دانش بر توسعه سازمانی با توجه به (P ≤ 0/05) مورد تایید قرار می‌گیرد.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش ، توسعه سازمانی ، فرهنگ مشارکتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.