Skip to main content
فهرست مقالات

راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنای فرهنگی تکنولوژی از منظر جامعه شناسی فرهنگی

نویسنده:

(26 صفحه - از 45 تا 70)

چکیده:

پدیده های انسانی واجد معنایند و تمامی آثاری که توسط انسان خلق می شوند. معنایی را با خود حمل می نمایند. این معناها ساختارهای فرهنگی هستند. فهم این معتاهاء وظیفه جامعه شناسی فرهنگی است. هدف عمدة جامعه شناسی فرهنگی به نمایش گذاشتن جنبه های ناخودآگاه جمعی است. این دستاوردی است مبنی بر ساختارهای فرهنگی ناخودآگاه که جامعه را به سمت روشتگری افکار هدایت می کند و در این راستا گرچه فرآیند فهمیدن ممکن است تغییر کند اما ساختار آنها از هم نمی پاشد زیرا بدون چنین ساختارهایی جامعه نمی تواند به بقای خود ادامه دهد. سوّال اصلی در این مقاله این است که معنای فرهنگی تکنولوژی, از منظر جامعه شناسی فرهنگی چیست؟ این پژوهش به دنبال آن است که به کمک دانش و روش جامعه شناسی فرهنگی معنای فرهنگی تکنولوژی را روشن کند. همچنین نمادهاء رمزگان-ها و روایت های مربوط به تکنولوژی را از منظر جامعه شناسان فرهنگی استخراج کند. از منظر جامعه شناسان فرهنگی, تکنولوژی از نظر اجتمامی- در اشکال اقتصادی و علمی خود- چیزی قابل لمسء مشاهده تعامل و محاسبه به شیوه‌ای عقلانی و عینی است. با این وجود. از نظر تحلیلی. تکنولوژی پخشی از نظم فرهنگی را نیز تشکیل می‌دهد. نوعی نشانه. هم دال و هم مدلول که بازیگران قادر نیستند ذهنیات خود را در ارتباط با آنء به طور کامل تفکیک نمایند. علمای اجتماعی معمولا به تکنولوژی از این منظر ذهنی‌تر توجه ننموده‌اند. از نظر الکساندر, آن را به عنوان موضوعی فرهنگی در نظر نگرفته‌اند. تکتولوژی عمدتا به مثابه متغیری مادی و نه معنوی, بسیار معمولی, نه یک نشانه بلکه نوعی ضدنشانه و جوهر مدرنیته در نظر گرفته می‌شود که امکان هر گونه درک فرهنگی نسبت به آن را سلب می‌کند. جامعه‌شناسان فرهنگی تلاش می کنند تا به تکنولوژی از منظری فرهتگی نگاه کنند.

خلاصه ماشینی:

(رجوع شود به تصویر صفحه) فرهنگ و رفتار انسانی پیچیده است ، و جبرگرایی تکنولوژیکی تنها راه مناسب برای توضیح تقابـل بین تکنولوژی های ارتباطی جدید و تعامل اجتماعی نیست - همیشـه دامنـه ای از عوامـل اجتمـاعی ، اقتصـادی ، دولتـی و فرهنگـی وجـود دارد کـه بایـد مـورد ملاحظـه قـرار گیـرد. بعدها، این 37Charles Babbage اصطلاح جهت توصیف تمام افرادی که مخالف تغییر تکنولوژیک بودند به کار رفت - 38Joseph Marie Jacquard نویسنده 39George Boole 40Samuel Morse 70 William Blake 41Alexander Graham Bell 71citation d'un hymne religieux utilisée pour 42Gugliemo Marconi évoquer le paysage industriel du nord de 43Herman Hollerith l'Angleterre ٧٢ پسر پاپتوس یکی از تایتان ها در اسطوره های یونان که آتش را برای انسان ها از 44Vannevar Bush بهشت دزدید و بعد به این دلیل تنبیه شد -نویسنده 45Howard Aiken ٧٣ Frankenstein: هیولایی که خالقش نیز نمیتواند آن را کنترل کند و خود 46Eniac مقهور آن می گردد. Electronic Media Age 18 Wrought iron 19 Goh Sengh Kim 20 Charles Babbage 21 Alan Turing 22 Apple 23 Micro processors 24 Information Age 25 Communication Technology Update 26 Telematics 27 Ethnotronic اشکال ساده حک شده روی سنگ :Petrographs ٢٨ تصاویر یا حروف نقاشی شده :Pictographs ٢٩ ن ادها و اشکال هنوسی نماینده ی مفاهیم :Ideographs ٣٠ 31 John Napier 32 William Oughtred 33 Blaise Pascal 34 Reckoner 35 Gottfried Wilhelm von Leibniz 36 The Difference Engine 37 Charles Babbage 38 Joseph Marie Jacquard 39 George Boole 40 Samuel Morse 41 Alexander Graham Bell 42 Gugliemo Marconi 43 Herman Hollerith 44 Vannevar Bush 45 Howard Aiken 46 Eniac استفاده از لامپ های خلاء به عنوان واحد مرکزی محاسبات ؛ استفاده از کارت های سوراخ شده به عنوان حافظه خارجی ٤٧ جهت ذخیره اطلاعات و استوانه های بزرگ مغناطیسی به عنوان واحد داخلی ؛ برنامه ها به زبان ماشین و زبان اسمبلی ) نوشته می شد.

کلیدواژه ها:

تکنولوژی ، جامعه شناسی فرهنگی ، انقلاب تکنولوژیکی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.