Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیلی برامنیت اجتماعی زنان در پارک های شهری؛ نمونه موردی: شهر بروجرد

نویسنده:

(10 صفحه - از 7 تا 16)

چکیده:

در فرایند ادراک امنیت،جنسیت به عنوان مهم ترین عامل شخصیتی محسوب می شود. امنیت یک فضا به کاربری های محاط کننده آن هم بستگی دارد .خلق فضای شهری مناسب برای تمامی گرو ههای اجتماعی، از طریق شناخت نیازهای کیفی و فضایی در شهر، باید به گونه ای باشد که به منظور ارتقای کیفیت محیطی و ایجاد بستری مناسب برای زندگی فعال شهری عمل کند. وجود جنسیت، خواه ناخواه تفاوت هایی را ایجاد می کند، این تفاوت در نیازها، فعالیت ها و متعاقب آن در رفتارها نمود پیدا می کند و هر رفتار به کالبد مناسب خود محتاج است .بنابراین ایجاد فضاهای شهری مناسب و پاسخگو به نیازهای زنان و روابط بین محیط و فعالیت های آنها، فضای شهری را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی معیارهای تاثیرگذار بر میزان فعالیت زنان در فضای شهری(پارک های شهری) است. هدف از این پژوهش ارتقا سطح امنیت اجتماعی برای بانوان در سطح پارک های شهر بروجرد می باشد. روش تحقیق در این مقاله براساس هدف توسعه ای – کاربردی و براساس ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد و یافته های پژوهش بر اساس تحلیل آمار spss با حجم نمونه که برا اساس آزمون کوکران 380 می باشد. و نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین احساس امنیت و جنسیت رابطه ای معنادار وجود دارد و اکثر پارک های سطح شهر بروجرد از لحاظ امنیت در وضعیت نامطلوبی می باشد.

خلاصه ماشینی:

و نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بین احساس امنیت و جنسیت رابطه ای معنادار وجود دارد و اکثر پارکهای سطح شهر بروجرد از لحاظ امنیت در وضعیت نامطلوبی می باشد. چنانکه دلایل اصلی نسبت به پایین بودن میزان استفاده زنان از پارک ها عمدتا عدم وجود امنیت و ازدحام و شلوغی بیان شده است ،نیاز روز افزون به برنامه ریزیها و اهمیت دهی به وجود پارک‌ها و مراکز تفریحی ویژه بانوان برای رفع کسالت و خستگی های ناشی از فعالیت روزانه ، توجه به مناسب بودن یا عدم تناسب پارکها و فضای سبز و مراکز تفریحی اختصاصی بانوان را جهت برقراری عدالت فضایی در سطح شهر ضروری ساخته است بررسی مشکلات و مسائلی که مراجعین زن در استفاده از پارک ها دارند موید این است که زنان، پارک ها را محیط کاملا امن و آرام تلقی نمی کنند. در جدول شماره 2 نتایج آزمون تی تک نمونه در مورد بررسی امنیت اجتماعی زنان در پارکهای سطح شهر بروجرد آورده شده است. در جدول شماره 2 نتایج آزمون تی تک نمونه در مورد بررسی امنیت اجتماعی زنان در پارکهای سطح شهر بروجرد آورده شده است. موضوع احساس امنیت زنان کمتر در کارهای پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است و کمتر به شناسایی عوامل مؤثر پرداخته اند در برخی پارکهای سطح شهر بروجرد مزاحمت های خیابانی وجود دارد، به خصوص در پارک خیابان بهار، و پارک معلم وپارک مادر و پارک خیایان جعفری، افرادی که سوار بر خودروها هستند برای زنان و دختران جوان، مزاحمت ایجاد کرده و این موضوع حضور زنان را به خصوص هنگام غروب و شب کم رنگ تر کرده است.

کلیدواژه ها:

امنیت ، احساس امنیت ، احساس امنیت زنان در پارک های شهری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.